psikolojik.gen.tr
Psikolojik

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Psikolojik

Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir.

Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler duyan kişiler Şizofren olabilir. Yüce fikirleri olan kişilerde - Hiç bir tecrübesi yada eğitimi olmadan Türkiye’yi yönetebileceğine inanmak gibi - Bipolar rahatsızlık olabilir. Fakat çoğu zaman cevap bu kadar açık değildir. Topluluk içinde konuşamıyorsanız, bu durum bir hastalığınız olduğunu mu gösterir, yoksa sadece aşırı heyecanı mı? Üzgün ve umutsuz hissediyorsanız, bu sadece kısa süreli bir bunalıma mı işarettir yoksa ilaç almanızı gerektirebilecek bir depresyona mı?

Zaten normal nedir ki?

Normalliği tanımlarken kültürün ve bilimin rolü

Neyin normal neyin anormal olduğunu tesbit etmek zordur. Bilim insanları, araştırmacılar ve ruh sağlığı uzmanları (Psikologlar, Psikiyatristler, Terapistler, Rehber Danışmanlar vb) bu konu ile yüzlerce yıldır uğraşıyor olmalarına rağmen hala normal ve anormal arasındaki çizgi belirsizdir.

Neyin normal olduğu genelde kimin tanımladığına bağlıdır. Normallik belirsizdir ve genelde belli bir kültürün yada topluluğun değer yargılarına göre değişir. Ve hatta aynı kültürde bile normallik zaman içinde değişebilir, özellikle değişen sosyal değerler ve beklentilerden etkileniyor ise. Örneğin 50 yıl önce boşanmak kavramına büyük bir tepki ile bakılırken, bu gün boşanmak daha normal bir kavram haline gelmiştir.

Psikolojide normal olanı anormal olandan ayırt etmekteki en büyük güçlük ise test edilememesinden kaynaklanır. Obsesif-kompulsif için her hangi bir MRI yada kan testi yoktur, Depresyon için her hangi bir ultrason yada Bipolar rahatsızlık için röntgen bulunmamaktadır. Bu tabiki psikolojik hastalıkların biyolojik nedenleri olmadığı anlamına gelmez, çünkü beyindeki kimyasal maddelerde oluşan değişimler ile bağlantılıdırlar ve bilim insanları bu değişimleri harita üzerine koymaya başlamışlardır. Fakat psikolojik hastalıkları teşhis edebilecek testler hala mevcut değildir.

Peki, psikolojik rahatsızlık nasıl tanımlanır?

Psikologlar ve psikiyatristler, testler yerine, belirtilere, semptomlara ve ortaya çıkan işlevsel bozukluklara bakarak teşhis koyarlar.

İşlevsel bozukluklar, banyo yapmak yada işe gitmek gibi belli rutin işleri yada temel günlük görevleri yerine getirememektir.

Belirtiler, her objektif gözlemcinin farkedebileceği işaretlerdir, örneğin aşırı sinirlilik yada hızlı nefes alıp verme gibi.

Semptomlar, mutsuzluk yada ümitsizlik gibi hasta tarafından algılanan yada hissedilen duygulardır.

Belirtiler, semptomlar ve işlevsel bozukluklar. Tanı ve İstatistik Rehberinde (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) detaylı olarak tanımlanmıştır. Buna göre 300’den fazla değişik Psikolojik hastalık sınıflandırılmıştır. Amerikan Psikiyatri Kurumu tarafından çıkarılan DSM rehberi, Psikologlar ve Psikiyatristler tarafından, anoreksiyadan tutunda röntgenciliğe kadar her tür hastalığı teşhis etmekte kullanılır. Tanı rehberinin ilk basımı 1952 yılında yapılmış ve bu güne kadar sürekli olarak güncellenerek yayınlanmaya devam etmiştir.

Neden normal ve anormal arasında bir ayırım yapmak ve damgalanmaya yol açabilecek isimler getirmek gereklidir? Neden özel bir teşhis gerekir? Bunun bir sebebi, Amerika’da sağlık sigortası endüstrisinin DSM kitabında açıklanan teşhislere bakarak, sigorta kapsamını ve ödenecek miktarları tespit etmesidir. Diğer bir neden ise, doğru tedaviyi önerebilmek için neyin tedavi edilmesi gerektiğini (ve bu hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğini) bilme gerekliliğidir.

Belirtiler, semptomlar ve işlevsel bozukluklar nasıl belirlenir?

Psikologlar ve Psikiyatristler sahip olduğunuz belirtilerin, semptomların yada işlevsel bozuklukların normal mi yoksa anormal mi olduğunu nasıl belirlerler? Uzmanlar çoğunlukla aşağıdaki yaklaşımları kullanırlar:

1.Kendi algıladıklarınız. Düşüncelerinizi, davranışlarınızı ve işlevselliğinizi nasıl algıladığınız, sizin için neyin normal olduğunu belirlemek için kullanılır. Bazı konularla başa çıkamadığınızın farkında olabilirsiniz. Yada daha önce yapmaktan zevk aldığınız günlük aktiviteleri artık yapamadığınızı yada yapmaktan zevk almadığınızı düşünebilirsiniz. Eğer depresyonunuz varsa, günlerce bulaşıkları yıkamayabilir, banyo yapmayı bırakabilir, sosyalleşmekten kaçınabilir, hobilerinize olan ilginizi yitirebilir yada ailenize normalden çok daha fazla bağırmaya başlamış olabilirsiniz. Kendinizi üzgün, ümitsiz, cesareti kırılmış ve vazgeçmiş hissedebilirsiniz. Bu davranışların normalden farklı olduğunu farkedebilir, bir şeylerin yanış olduğunu düşünebilirsiniz.

2.Başkalarının algıladıkları. Kendi algılarınız objektif olmayabilir ve davranışlarınız, düşünceleriniz yada işlevselliğiniz konusunda yeterince doğru bilgi vermeyebilir. Oysa tarafsız gözlemciler bunu sağlayabilir. Size göre yaşamınız gayet normal gelebilir. Fakat çevrenizdeki kişilere garip ve anormal gelebilir

Psikolojik

Bu genelde Şizofren durumlarında geçerlidir. Eğer şizofrenseniz, sesler duyuyor olabilirsiniz ve başka bir insan ile iletişim kurduğunuzu düşünerek bu seslerle konuşmaya devam edebilirsiniz. Bu durumu gözlemleyen dışardan birisi için davranışınız anormal gelecektir.

3.Kültürel ve etnik normlar. Çoğu kez, neyin normal neyin anormal olduğu içinde bulunduğumuz kültür tarafından belirlenir. Fakat bu sizin kültürünüzde normal kabul edilen bir davranış başka bir kültürde anormal olarak karşılanabilir demektir. Sadece kendi duyduğunuz seslerle konuşmak Batı dünyasında Şizofreni belirtisi olabilir, fakat diğer kültürlerde bu tür halüsinasyonlar dinsel deneyimin bir parçası sayılabilir. Ve bazı davranışlar ailenizde normal karşılanabilir ama dışarda düzeltilmesi gereken anormal davranışlar olarak düşünülebilir. Örneğin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite aşırı kontrollü bir okul ortamında kabul edilmezken, daha az kontrollü ev ortamında normal sayılabilir.

4.Süre ve semptomların şiddeti de dikkate alınır.

Bir insanın Psikolojik rahtsızlığını belirlemekte, genelde bu dört alan göz önüne alınır. Psikolog yada Psikiyatrist size nasıl hissettiğinizi sorabilir, başkalarının davranışlarınızda yada ruh halinizde bir farklılık görüp görmediklerini sorabilir ve aile yapınızı sorabilir. Ayrıca psikolojik testlere cevap vermenizi steyebilir.

Göz önüne alınan diğer etkenler:

* Semptomlarınız ne kadar süredir devam ediyor

* Semptomlarınızın ne kadar şiddetli olduğu * Semptomların sizin için ne kadar rahatsız edici olduğu

* Semptomlarınızın normal yaşantınızı ne kadar etkilediği

Değer verdiğiniz bir ilişkiden sonra kendinizi üzgün hissetmeniz normaldir. Fakat aşırı üzgün haliniz haftalarca devam ediyorsa ve işe gitmek, ev işlerini yapmak yada arkadaşlarınızı ziyaret etmek gibi günlük aktivitelerinize olan ilginizi kaybetmiş iseniz Depresyonda olabilirsiniz. Aynı şekilde, önemli bir müşteriye prezentasyon sunmadan önce heyecanlanıyorsanız ama genede hızlı nefes alış verişlerinizi kontrol altına alıp devam edebiliyorsanız sizinkisi sosyal fobi (sosyal kaygı rahatsızlığı) değil, sadece sahne korkusu olabilir.

Ve trafikte birisinin önünü kesmişseniz, yada dükkandaki satıcıya bağırmışsanız, sadece kötü bir gün geçiriyor yada genel olarak huysuz biri olabilirsiniz. Fakat sürekli olarak saldırgan, şiddete eğilimli, manipülatif (başkalarını kendi çıkarı için sömüren), başkalarını kullanan, sorumsuz yada kanunlara karşı gelen biri iseniz antisosyal kişilik bozukluğunuz (sosyopat) olabilir.

Psikolojik Sağlık, gelişen ve değişen bir kavramdır

Bütün bu kriterlere rağmen, sağlıklı yada normal psikolojinin ne olduğunu net olarak tanımlamak oldukça zordur. DSM bu zorluğun farkındadır ve Psikolojik rahatsızlıkları strese, işlevsellikte soruna yol açan yada sağlığı aşırı derecede bozan (ölüm, keder yada sakatlığa sebep olan) psikolojik sendromlar, ve davranışlar ile sınırlı tutmaktadır. Ayrıca bu sendromlar kültürel olarak normal kabul edilmiş ve bir olaya bağlı olarak beklenen tepkiler olmamalıdır. Örneğin sevilen birinin kaybı sonucu yas tutmak gibi.

Psikolojik rahatsızlıklar, aşırı stres, acı çekmek yada işlevsellikte bozukluklar ile bağlantılı olarak kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında değişiklikler olması halidir.

Fakat normallik kavramının sürekli olarak değiştiğini hatırlamak gerekir, tıpkı fiziksel hastalıkların teşhisinde olduğu gibi. Örneğin, yıllarca kan basıncının 120/80 olması normal sayıldı. Fakat 2003 Mayısında bu durum birden değişti. Şimdi bu kan basıncı ile prehipertansiyon teşhisi koyulabilmektedir.

Tıpkı kan basıncında olduğu gibi, yeni tıbbi bilgiler Psikolojik rahatsızlıklar konusunda da değişikliklere yol açmaktadır (yeniler eklenirken, geçersiz olanlar çıkarılmakta yada belirtiler ve semptomlar yeniden düzenlenmektedir.) Örneğin bu gün bazı uzmanlar regl öncesi sancıların ve semptomların Psikolojik rahatsızlık olarak tanınması gerektiğini öne sürmektedirler (Regl öncesi disforik rahatsızlık)

Bu gözden geçirmeler ve yenilenmeler aynı zamanda sosyal ve kültürel yaklaşımıda yansıtabilir. Örneğin eşcinsellik önceleri Psikolojik bir rahatsızlık olarak görülmekteydi, fakat 1973 yılında DSM kitabından çıkarıldı.

Tedavi etmek yada etmemek: Terapi her zaman gerekli değildir

Gerçekten teşhis edilebilecek bir Psikolojik rahatsızlığınız olsa bile, günlük yaşamınızda tedavi gerektirecek kadar önemli bir problem oluşturmuyor olabilir.

Örneğin örümcekleri düşünün. Bu hayvanlara karşı aşırı bir korkunuz olabilir, fakat hiç bir zaman örümcekler ile karşılaşmamış olabilirsiniz, yada örümcek gördüğünüzde birisini çağırıp yardım istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu fobinin yaşamınıza çok az etkisi olabilir ve normal yaşamınızda hiç bir aksaklık oluşturmayabilir. Bu tür bir durumda terapiye gerek var mıdır? Hayır. Kişinin durumuna bir teşhis koyulabilir ama terapi gerektirmez. Sonuç olarak Psikolojik tedavi sadece kişinin günlük hayatını sürdürmesine engel olan durumlarda düşünülür.

Yayınlanma Tarihi : 13.02.2013 13:00:22

Psikolojik Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Psikolojik"

Töre keskinsoy

Orhan aykanat hastalarına kötü davranıyor

2017-11-27

Kullanıcı oyu: 4,5

hazal su

Hayatta pes etme noktasini geceli cok oldu cok yoruldum aldigim nefesten tiksiniyorum zaman verdim kendime gececek dedim ama icten ice.kendimi kanfiriyordum bu dunyada adil hicbirsry yok babam bize sirt cevirdi baska bir kadina gitti annem bbenj evlatliktan redettu tum bnlar yetmrzmis gibi tecevuze ugardum hayallerim masumiyetim hersryim gitti hegun aynadakine bakmak vok zor ve bana neden hala hayattasn diyor belkide haklifir hergun olmektense yanmayi secmeliyim...

2017-11-19

Kullanıcı oyu: 4,5

Biri

İntihar etmeyi düşünüyorum ama kurtulmaktan korkuyorum çok fazla yaşadığım büyük sorunlarım yok ama çok güçsüz hissediyorum dayanabileceğimi sanmıyorum

2017-08-20

Kullanıcı oyu: 4,5

BİR ALLAH KULU

Ben iki kez ayrıldım her ikisi tarafından terk edildim, Depresyon gibi bir durum yaşamadım.
Nedenmi?
Çünkü ben her seferde kendimi Allah huzurunda buldum, ama ona gerçekten sığındım, Ona ibadet ettim kendimi içki kadehlerinde bulmadım, benim gibi ayrılmış olanların anne babaları yakınında destek olduklarını görüyordum, Oysa ben tüm ailem tarafından terk edildim yalnız kaldım en mühim olan O beni terk etmedi. Şimdi bende ağlıyorum hep ona düşündüğümde zaten gün boyu hiç aklımdan çıkmaz onun Limanına demir atmak gibi bir şey yok ona sığının en iyi ilaç en iyi doktor odur onunla gün boyu bir olan depresyon geçirmez selamlar

2016-12-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Bir dost

Dostlar, şunu unutmayın lütfen. ben çok faydasını gördüm. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider.

2016-11-29

Kullanıcı oyu: 4,5

gece

ben çok ani duygu değişimleri yaşıyorum kendimle konuşuyorum çok fazla yemek yiyorum geceleri kabuslar görüyorum uyuyamıyorum çok uykum geliyor ama korkuyorum etraftaki nerdeyse herşey beni rahatsız ediyor aynada garip garip şekiller görüyorum annemler benden sürekli birşeyler saklıyor babam bir ara yurt dışına çalışmaya gitcekti ama gitmedi ben o zamandan beri bu haldeyim sürekli diken üzerindeyim zevk alamıyorum hiç bişeyden arkadaşlarım bana çok değiştin iyimisin diyolar ama değilim biçok şey görüyorum ama hiç birinin gerçekliğinden emin değilim durup duruken kendi kendime konuşuyorum deliriyomuyum?

2016-11-20

Kullanıcı oyu: 4,5

nisa

bende kendi kendime konuşuyorum karşımda biri varmı diye

2016-10-07

Kullanıcı oyu: 4,5

murat

benımde pskolojık sorunlarım var bi insanla konusrken digerine baktıgımda suratı degişiyor insanların suratına bakamıyorum aynada tuhaf tuhaf seyler görüyorum kendımen bile korkar oldum bile birinden yardım ıstıyorum lütfen bana yardım edın .. ilaclar fayda etmıyor gördügüm şeylerin dogru olmadıgını bılıyorum ama genede sıkıntı ıcındeyım bilen birinin yardımına ihtiyacım var ..

2016-07-07

Kullanıcı oyu: 4,5

Atanur Yıldız

Çok faydalı bir yazı. Elinize sağlık.

2016-05-28

Kullanıcı oyu: 4,5

nur

merhaba ben kenid kendime konusuyorum ve sanki icimde benden baka biri daha varmis kendimi bildim bileli konusuyorum onlarla ve hep bana yol gosteriyolar sizce bi hastaligim varmidir?

2016-05-19

Kullanıcı oyu: 4,5

can

ve ya paranoid sizofren ? hepsi bana oluyor anlayamiyorum:(

2016-05-18

Kullanıcı oyu: 4,5

sultan

Önce bir mezarlığa gidin ve orda bir saat kalın. Degermi? Diye sorun ve cavaplayın. Tiroit ve şekerinize baktırın. Arkadaşlarınızı arayın. Siz ararsanız sizide ararlar.insanlar sözüne sadık zırvalayıp durmayan az konuşan saygılı üstu başı temiz ve bakımlı güleryüzlu çirkin espiri yapmayan kişilerle birlikte olmaktkn hoşlanır. Buna dikkat edin. Çevrenizle ilgilenin sizinle i
Lgilenirler ve kafanız dağılır boş kuruntulardan kurtulirsunuz.her lafın ardında mana aramayın olgun olun.hayat güzel. Psikolojisi bozuk kişilerden uzak durun. Ben gibi ailenizden kurtulmak adına bir manyakla evlenmeyın. Cok uzun flort edin. Falso hareketleri görmezden gelmeyin.alaysı gülme küçuk görme eleştirip durma vs davranışları asla affetmeyin defedip gidin.

2016-05-15

Kullanıcı oyu: 4,5

alev

Ben birine asik oldum ama evli surekli baktim ve oda bana bakti sonra ben faceden mesaj gonderdim karisiyla birlikte bakti karisida beni tehtitt etti sonra yine bana umit verip tekrar bakiyor

2016-05-10

Kullanıcı oyu: 4,5

yosun

Son 1 yıldır çok duygusalım kim ne derse desin hemen gözlerim doluyor ağlıyorum bazen ufakta olsa kendime zararlar veriyorum ve kendime zarar verdikçe bu hoşuma gidiyor. Çocukluğumdan beri çoğu şeyden korkuyorum bazen aynada yüzümü değişik şekillerde bile görebiliyorum ya da kelebek,karınca gibi ufacık hayvanlardan bile korkuyorum. Son birkaç yıldır hergün her yerim ağrıyor sanki her yerimde kanser varmış gibi hissediyorum. Sürekli mutsuzum insanlarla iletişim kurmayı sevmiyorum zaten biraz konuştuğumda da çok heyecanlanıyorum elim ayağım titriyor. Kendimi genelde odama kapatıyorum fakat geceleri de çok korkuyorum ama dışarı da çıkmak istemiyorum. Son 1 ay gibi bir süreçtir halisülasyonlar görüyorum ve sesler duyuyorum ve sürekli birşey tarafından izlendiğimi hissediyorum. Ailem rahatsızlıklarımı umursamıyor her zamanki halin diyerek beni geçiştiriyor. Her gün araştırarak yeni bir hastalığım olduğunu öğreniyorum (ki gerçek olup olmadıklarını bile bilmiyorum) ve her gün daha da kötüye gittiğimi, çöktüğümü, çürüdüğümü hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.

2016-04-29

Kullanıcı oyu: 4,5

azra nur

kendi kendime her gün sebepsiz yere ağlayıp duruyorum ve çoğu zaman duvara odaklanıp orada biri varmış gibi intikam alacakmış tarzında konuşuyorum karanlıktan korkuyor sese tahammül edemiyorum insanların ağlamalarına tahammül edemezken ben her gün ağlıyorum sinir krizleri geçirip önce kendime sonra başkalarına zarar veriyorum günden güne insanlardan soğuyup onlardan nefret etmeye başlıyorum takıntılarım ortaya çıkmaya başlıyor kendimi tanıyamaz oluyorum eski ben olmadığımı anlıyorum

2016-03-11

Kullanıcı oyu: 4,5

Furkan

Harika bir site...Emeğinize sağlık...

2016-02-23

Kullanıcı oyu: 4,5

joker

merhabalar. ben acayip saçma sapan halüsinasyonlar görüyorum sanki ben yaşamışım o gördüklerimi ama yaşamadığımı çok iyi biliyorum. biraz paranoya da var bende mesela bazen dışarı çıkmaya korkuyorum birilerinin beni takip ettiği beni öldüreceği düşüncesine de kapılıyorum bu son söylediğimi atlattım sayılır ama halüsinasyonlar can sıkıcı olmaya başladı. rahatsızlığım ne olabilir psikolojik destek almam gerekli mi?

2016-01-25

Kullanıcı oyu: 4,5

atilla

arkadaşlar ben 55 yaşındayım boşandım kızmı kafama taktım işlerimde bozuldu emekliliğim var...düzenli çalışamıyorum dikkatımi toparlayamıyorm yazları çalışıyorum evim yok kendime bakamıyorum.banyo yapmak istemiyorum yemek ymek istemiyorum..işin içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum..yalnız namaz kılmak iyi geliyor..çok sıkıntılı arkadaşlar denesin...

2016-01-07

Kullanıcı oyu: 4,5

mansur keskin

Belirtiler, her objektif gözlemcinin farkedebileceği işaretlerdir, örneğin aşırı sinirlilik yada hızlı nefes alıp verme gibi.

Semptomlar, mutsuzluk yada ümitsizlik gibi hasta tarafından algılanan yada hissedilen duygulardır.

2015-12-05

Kullanıcı oyu: 4,5

ees

Ben kendi kendime konuşuyorum her zamn 2 kişi cilde kavga ediyor ve ben ailede her zamn küçük v e hor görülüyor çok yoruldum çok

2015-11-09

Kullanıcı oyu: 4,5

gökhan

sanki lanetlenmiş gibi hiçbişeyden zevk alamıyorum.hiçbişey yapasım gelmiyor.sürekli uyumak istiyorum son bikaç yıldır günde 2 pakete yakın sigara içmeye başladım ne yapacağımı bilmiyorum

2015-09-26

Kullanıcı oyu: 4,5

bayaram fındık gs

ilk önce anksiyeti bozukluğu yaşadım . tedavi gördüm. sonra depresyon çıktı ortaya. tedavi oldum oda bitti. şükür. şimdi ise hiper troid ile ugraşıyorum tedavi oldum geçicek mecbur. hiç birşey beni yikamıyacak. asla pes etmeyin. herşeyin tedavisi var. çok zor günlerdi

2015-08-11

Kullanıcı oyu: 4,5

ada

aynı hareketlerde kendini haklı görme karşıdakini ise kabullenememe nasıl bir hastalık tedavisi bilen varmı yoksa eşimi boşayacağım

2015-07-29

Kullanıcı oyu: 4,5

eda

Lütfen yardım edin artık dayanamıyorum 1 ay 1ay yok yaşamadığım şeyler yok 2 aydır evden dışarı çıkmıyorum insanlardan nefret ediyorum evde beyaz şeyler görüyordum 2-3 gün önce korkuyorum herşeyden kendimin özel olduğunu düşünüyordum yok oda gitti hayat artık bana keyif vermiyor yemek yemek konuşmak istemiyorum borçlar ailem ben hayatım ölmek için dua ediyorum artık sağlığımı hiç umursamıyorum birilerinden yardım istiyorum

2015-07-29

Kullanıcı oyu: 4,5

su

ben olmadık şekilde kendimi odaya kapatıyorum 3 gündür uyumadım şuan uykumda yok aşırı yemek yiyorum doymuyorum bu aralar umursamaz dvranıyorum her şeye ne olcaksa olsun diye bakıyorum ailem işe yaramadığımı söliyerek üstüme geliyorlar kısacası ani duygu değişimleri yaşıyorum uyumuyorum ve çok yiyorum

2015-07-21

Kullanıcı oyu: 4,5

özge

ya benim durduk yere ağlayasım geliyo aynada kendime bakıp kendimle konuşuyorum tek başımayken de kendi kendime film senaryolarını tekrarlyorum anneme deilde babama karşı çok duygusalım onun dediği en ufak cümlenin arkasında başka birşeyler arıyorum önceden bilgisayar masasının üstünde otururken babam bana kızım oraya oturma dedi bende sinirlenip odada ağladım böyle birşey varmı ya hem birde birisiyle konuşurken sanki kendimle konuşuyor gibi oluyorum kendim sorup kendim cevap veriyorum yoku bunun çözümü

2015-06-26

Kullanıcı oyu: 4,5

hilal

Cok mutsuzum sürekli şehirden şehire tasinmayla gecmis bi cocuklugum var bu yuzden hic kalici arkadasim olmadi son sehre 6 yil once tasindik 4 senedir iliskim var butun arkadaslarimdan soyutladi beni sonrada iskolik oldu universeteyi kazandim baska bir sehirde erkek arkadasim sürekli geri gelmem icin baskilar yapti artik psikolojim tamamen çöktü sesler olmayan seyleri gormeye basladim ve eve dondum bütün günüm evde yapayalniz 1 odada geciyo artik aklimi kacirmaya basladigimi dusunuyorum aglarken gulmeye gülerken ağlamaya basladim neden bu dunya oldugumu sorguluyorum cok bos hissediyorum kendi öldürmek geliyo icimden ve son zamanlarda gittigim yere nasil gittigimi yaptigim isi nasil yaptigimi hatirlamamaya basladim bu sacma hayata direnmek istemiyorum.

2015-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

merhabalar ben de aşırı korku panik heyecan var psikolojik hastalık olabilirmi .

2015-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5

gül

murat arkadaş öncelikle bu dünya da yaşıyorsan zaten bir mucizeyi başarıyorsun ama yine de seni sevenleri özellikle de kendini artık üzme sen çok önemlisin intihar etmeyi aklından çıkar gözünü kapa daha önce güldüğün güzel geçen günlerin mutlaka olmuştur onları düşün ve güneşin doğuşunu gün batımını mutlaka izle içinde yeniden bir güzellik doğacaktır doğaya bırak kendini o sana gereken gücü verecektir lütfen ama lütfen önce kendini sev ki yüzün gülsün seni sevenler de endişe yerine adına mutlu olsunlar yazışmak istersen buradan sana yazarım yeter ki kendin ol ve mutlu kal

2015-04-02

Kullanıcı oyu: 4,5

metin

slmlar ben bazen bir iş tutarken ve ya oturuken düşünmek istemesemde kafam cok karışıyor ozaman kendimden nefret ediyorum kendimi öldüresim geliyor RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN

2015-03-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Maya

Normalde insanların iç sesleri kendi sesleridir değil mi? Ve genellikle 1 tanedir. Hah işte bende 2 tane 2 side sürekli bana Ona ne gerek var öldür. türünden emirler veriyorlar. İnsanlar etrafımdayken bir şey olmasa da özellikle geceleri sanki insan formuna bürünmüşler gibi karşıma çıkıyorlar Ne kadar garip değil mi? Geçen aylarda evde herkes uyuyorken ben uyanmıştım ne yaptığımı bilmiyordum sadece kalkıp masamdan kitabımı almak istemiştim oysaki kendimi elimde bıçakla mutfakta buldum İşte o zaman korkmuştum. Bahsettim ya şu iç seslerden onlar bana Yok bir şey abartma normal deselerde öyle olmadığına eminim. Bir olay daha var :

Normal insanlar eve girince uzanır dinlenir değil mi? Peki neden eve gidip köşeye sinip ağlama ihtiyacı duyuyorum?

2015-02-20

Kullanıcı oyu: 4,5

Ayşe

Çok mutlu olduğum anlarda bile biranda kendimi çok mutsuz hissediyorum. Çok mutlu bi ilişkim var ama sürekli farklı insanlara aşık olduğumu hayal ediyorum. Ama bu bütün ilişkilerimde yaşadığım bir durum. Ve aklıma gelenler yüzünden çıkmazda hissediyorum.

2015-02-16

Kullanıcı oyu: 4,5

serkan

derdimi karşımdaki kişiye anlatamıyopum heycanlanıyorum ağlamaya başlıyorumsakin olamıyorum

2015-02-08

Kullanıcı oyu: 4,5

Anıl

Hey yerim ağrıyor geçen sene karın ağrımla başladı herşey tüm herşeyi yaptırdım ama bişey çıkmadı sonra göğsüm sırtım bağrımaya başım dönmeye başladı acaba bu çok kafama taktığımdan mı

2015-02-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Nur

son zamanlarda konuşma bozukluklarım başladı okurken ve konuşurken kelimeleri karıştırıyorum ve yazarken harflerin yerini hep yanlış yazıyorum. ikinci harfi başa yazıp sonra ilk harfi yazıyorum. bazen de kelimelerin hecelerini karışık yazıyorum. ikinci hceyi başa almak gibi mesela. Bana yardımcı olabilecek biri var mı?

2015-01-18

Kullanıcı oyu: 4,5

Gizem

Ben çok değişik tanımını yapmakta kelime bulamadığım bir duygu değişimine giriyorum. bu beni aklımı kaçıracağım gibi bir korku ürperti içine sokuyor hemen kendime gelmeye calışıyorum. Aslnda durum şöyle gerçekleşiyor. Tek başıma yda yanımda birileri varken kendi kendimle konuştuğumda bian gözümün önünde yıldızlar patlıyor gibi oluyor. Bulunduğum yerde acayip bir duygu haline giriyorumki bulundugum bu durumdan çıkmaya çalştıkça derine giriyorum. sanki o dünyada değil bşka biryerdeyim aklmı kaçırmama zemin hazırlıyor gibi oluyor ve bundan kurtulmak için biriyle konuşmaya hareket etmeye bulunduğum yerden ayrılmaya çalışıp kendime gelmeye çalışıyorum. Başıma keskin bir ağrı sokup beni sersemletiyor. Ama herşey o sıra aklmda oluyor birşey unutmuş gibi olmuyorum tabiki. Bunu ne olduğunu birtürlü anlamıyorum. Sanki garip korkutucu gece görülüp korkuyla uyanılan bi rüya gibi korku veriyor bana. Ama ne yapmam lazım bilmiyorum

2014-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5

betül

Ben çok mutsuzum devamlı ölcekmişim gibi hissediyorum ölümdende çok korkuyorum nefesim kesiliyo sanki geceleri uykuda ölürüm diye korkuyorum yardım edin nasıl iylesicem,.

2014-12-22

Kullanıcı oyu: 4,5

bin pişman

pismanlıklar içindeyim her seyı yanlıs olarak kabul edıor ve yasamaktan zevk almıorum kafaa taktıgım bi cok hatalarm var anneme ve arkadaslarıma anlattıgımda bunlar hata degıl olabıleccek seyler oldugunu soyluorlar ama ben buna bir turlu ınanamıorm kendıme zarar vermeı dusunuorum lutfen yardımcı olun nasıl cıkabılırım bu ısn ıcınden
8

2014-12-11

Kullanıcı oyu: 4,5

isimsiz

kendimi bir filme kaptırdım ve sanki o filmin içindeyim, onların çektiği acıları çekiyorum aynı aşkı aynı öfkeyi hissediyorum bazen rüyalarıma bile giriyor.içimdeki bu his beni boşluğa sürüklüyor ve ben sanki kendi hayatımı yaşamıyorum ben artık bu filmin konusunu yaşıyorum.

2014-12-11

Kullanıcı oyu: 4,5

Selin

Arkadaslar benimde cok buyuk bi sorunum var sanirim.Ve bunu aileme anlatiyorum ama anlamiyolar sende birsey yok deyip gecistiriyorlar. Artik dayanacak gucum kalmadi intihar la ilgili seyler geliyor aklima,hayattan sogudum usandim.Ben 2 yildir korkuyorum, kusmaktan korkuyorum ve korkunca heyecanlaninca kusmaya basliyorum.Bu yuzden sinirlerim de bozuldu herseye sinirlendir oldum depresyon geciriyorum agir bi sekilde. nerdeyse 2 yildir sevgilim bile yok kimseyle gorusemiyorum bir erkekle gorusunce migdem bulaniyor kusuyorum.Bunun dusuncesi bile beni kusturuyor bazen . Ne yapacagmi bilmiyorum lutven bana biri yardim etsin artik. Delirmek istemiyorum.

2014-11-20

Kullanıcı oyu: 4,5

bedrettin ömer

kendimi çok güçsüz,yeteneksiz ve geri zekalı olduğumu düşünüyorum yaptığım her şey tersine gidiyor bütün planlarım olumsuz yönde sonuçlanıyor ben ne yapacağım

2014-11-04

Kullanıcı oyu: 4,5

sabire

merhabalar
ben çevresinde çok sakin bilinen güvenilen bir insanım ama iç dünyam öyle değil
fırtınalar kopuyor lakin bulunduğum yer itibarı ile dışa vuramıyorum.En büyük zaafım kadınlar evli ve 2 çocuk babasıyım eşimle çok iyi ve mutlu bir birlikteliğimiz var ama benim aklımda sürekli başka kadınlar oluyor.Eşimden başka birisiyle hiç birlikte olmadım ama başka birisiyle sanki daha farklı olacakmış gibi bir izlenime kapılıyorum.Derseniz ki eşinizden isteğiniz ilgiyi göremiyorsun desen onunlada ikili ilişkilerimiz çok iyi
bir türlü işin içinden çıkamıyorun bir hata yapıp yuvamı dağıtmayım diyorum ama içimdeki o ses durmak bilmiyor
şimdi işin ahli olanlar siz söyleyin bakalım ben nasıl bir tedavi görmaliyim

2014-10-24

Kullanıcı oyu: 4,5

KaranlıkTaraf

Yazınızı beğendim ve size bir kaç sorum olacak,ben bazen halisülasyonlar görüyorum,kendimi sürekli yalnız hissediyorum,insanlarla konuşmakda güçlük çekiyorum,insan içine çıkmaktan korkuyorum,psikoloğa gittim fakat saçma sapan ilaçlar verip gönderiyo dinlemiyor bile sizce bu hangi hastalığın belirtileridir?

2014-10-18

Kullanıcı oyu: 4,5

onur

sitede hastalıkların bi çoğu yoktu.şimdi oldukça fazla ve ayrıntılı çok güzel olmuş.bçyle açıklayıcı bir site yoktu sizin sayenizde oldu.tskkrlr psikolojik.gen.tr

2014-10-17

Kullanıcı oyu: 4,5

Can Kurnaz

kendisi yemeyip sürekli başkalarına yemek yedirme ne gibi bir rahatsızlıktır

2014-10-08

Kullanıcı oyu: 4,5

ben

Slmlar . Oncelikle yorumları okudum ve size bazı tavsiyelerde bulunmm gerektgne inandm . Oncelikle hersey kafada bitiyo . Hayatı , kendinizi bu kadar dinlemeyin . Cok dusunmemeye calsn biseylerle mesgul olun. Kitap okuyun . Bide radyasyondan biraz uzak durun zihninizi bosaltn . Goreceksiniz o kadar fazla abartlcak bi sorununuzun olmadgnı . Unutmayn . Hersey kafada bitiyo . İyi seyler dusunun . Zihninizi kotu seylerden uzak tutun ve en onemlisi asla umutsuzluga kaplmayn . Sorularnz olursa bn burdaym . Takip edicem

2014-09-13

Kullanıcı oyu: 4,5

Zeynep

Benim bir sorunum var arkadaşlar. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum... Genelde yalnızken oluyor. Hayali bir dünyada yaşıyor gibiyim. Yani... Tam olarak tanımlayamıyorum ya da anlatamıyorum burada ama... Hayal olduğunu biliyorum. Gerçeği ayırt edebiliyorum. Ama hayal kurmaktan alamıyorum kendimi. Psikoloğa da anlatmak istemiyorum. Çünkü şizofreniyle bağdaştırabileceğini düşünüyorum. Öyle bir durumda da aileme söyleyecek çünkü 18 yaşındayım. Aşağılamak amacıyla söylemiyorum, cidden cahil bir ailem var. Başımın ağrısı geçmiyor diye psikiyatra yönlendirmişti nöroloji doktorum, babam deli doktoruna mı gittin tarzı şakalar yaptı kendi çapında. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Kendi başıma halletmek istiyorum. Destekleyici bir ailem yok çünkü. Cevaplarınızı bekliyorum.

2014-09-04

Kullanıcı oyu: 4,5

samet

Cok yardima ihtiyacim var ama hepsinin ustesinden gelicemA
ALLAHA ŞÜKÜR

2014-08-27

Kullanıcı oyu: 4,5

nur

ben 18 yasindayim insanlarla konuşmaktan nefret ediyorum aylarca evden dışarı cikmiyorum çok sinirli bir insanım ve sinirlendigim zaman gözüm hiçbir şey görmüyor annem benim yüzümden kalp krizi geçirdi ama isteyerek yapmadim o benim dünyadaki tek varligim bazen delirdigimi düşünüyorum babam iki yıl önce başka bir kadınla evlendi ona öyle bir kin guduyorum ki bazen onun olmesini bile istiyorum . çok düşünen bir insanım kendi kendime konuşuyorum bir odaya kapaniyorum ve ordan hiç çıkmak istemiyorum

2014-08-05

Kullanıcı oyu: 4,5

Deniz

Benim bi Üvey babam var onu hiv istemiyorum bi de bi uvey erkek kardes
annem bana aşalıyıcı kelimeler kullaniyor beni sevmiyor uvey i ve oglunu seviyor
Hergun agliyorum cok kotuyum

2014-08-01

Kullanıcı oyu: 4,5

kenan canik

ben aslında yıllar evvel başa çıkılmaz,
yerinde durmaz,
ne yaptığı, nereye ne zaman gideceği,
ne zaman döneceği ve kiminle nasıl iyi-kötü olacağı belirsiz biriydim...

bu problemlerimin hepsini zamanla aştım ve unuttum,
şimdi normal bir hayatım var şükürler olsun zira,
benin asıl sorunum bir anda çok agrasif yapıya sahip olmamdır,
her şeyin üstesinden geldim,
yukarıda belirttiklerimin hepsini aştım ama bu sinir benden gitmiyor,
kötü niyetli kesinlikle değilim ama elimden gelen bir şey olmuyor bu durumuma...
bu sebeptendir ki, ailem, arkadaşlarım yani uzun lafın kısası, çevremdeki herkes benimle tartışmaktan,
konuşmaktan kaçınıyor..
normalin dışında ses tonum biraz yüksek,
yani konuşma şeklim bu şekilde..
kendimi bu sinir probleminden alamıyorum,
yani küçük bir tartışmada hemen sinirimden dolayı saldırı pozisyonuna geçiyorum elimden olmadan..

elbette iyi bir hadise değil ama elimde olan bir şeyde değil..

2014-06-27

Kullanıcı oyu: 4,5

OLCAY ÖZACAR

BENİM ANNEM OLMAMIŞ ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖRÜYOR BENİ KAÇIRCAKLAR KÖTÜ ŞEYLER YAPICAK DİYOR HERKEZİ KÖTÜ GÖZLE BAKIYOR HERKEZLE KAVGA EDİYOR HERKEZDEN UZAKLAŞTI HASTA OLDUGUNA İNANMIYOR İLAÇLARINI İÇMİYOR BE NE YAPMAM GELEREKİYOR

2014-05-30

Kullanıcı oyu: 4,5

ENGİN TURGUT

BENİM AKLIMA KÖTÜŞEYLERGELİYO VE BAŞIMDÖNÜYO BAZEN

2014-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5

nurcan

normalde çok iyi uyumluyken bir anda tepkilerim terse dönüyor karşımdakilere karşı...duygularım ya zirve de ya da dipte ...ne yapmalıyım...

2014-05-18

Kullanıcı oyu: 4,5

sinan

insanları sevmiyorum da öte ben insanlardan nefret ediyorum.insanların derileri tiraşlamak
kafalarını gözlerini ağizlarını dağitamk istiyorum.içimde insalara aşiiri kin besliyorum nefret besliyorum.diri diri insaları konuşan duyan bütün varlıkları yakmak istiyorum.insanlar hayatımı yok ettin.hep umut verir sonra bütün umutlarımı yok ettiler.hayalerime duvar oldular.kısacası beni yok ettiler.insaların kanıni içmek istiyorum boğazlarını kesip damarlarındaki bütün kanlarını içmek istiyorum.acı cekmelerini istyorum.inlemerlini bağirmalarını yalvarlamalrını istiyorum.insaları öldürmek istiyorum.ama ölüm onların kurtuluş olduklarını bildğim için işkence yapmak istyiroum.insanlardan nefret ediyorum.bana cektirdirleri acıları onlara kat kat fazlasıyla cektirmak istiyorum.ayak tırnaklarını el tırnaklarını cekerek canlarını acıtmak istiyorum.jiletle derilerini doğramak istyiorum.cinsel organlarını kesip azığlarına vermek istiyorum.insanlardan nefret ediyorum.ama ALLAH tan korkuyorum işte insnalara herşeyi bütün pislikleri yapmak istyorum hak ediyorlar çünkü ama işte ALLAHTAN korkuyorum

2014-04-24

Kullanıcı oyu: 4,5

sezer

Merba benim aklimda srekli aids suphesi var aklimdan hic cikmiyo doktra gttim negatf dedi ama genede gtmiyo intetnet ten okuyorum lekeler felan diyor bogaz agrisi bende var olmasa bile piakoljikmenmi cikiyor lutfen yardimci olun 35 gundur bunu dusunmekten kafayi yedim sizce napmaliyim

2014-03-25

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

Sadece sibirlendim ve kulaklığımı ısırdm parçaladım birde tabletimi parçaladım

2014-03-15

Kullanıcı oyu: 4,5

mevlüt

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR PİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN ARKADAŞLAR ŞEKER KONTROLUNUZU YAPTIRIN YANİ ŞEKER İNSANAIN PİSKOLOJİSİNİ BOZUYOR BEN YAŞADIM YAKLAŞIK 1.5 YIL PİSKOLOJİK TEDAVİ YANİ İLAÇ KULAN DIM VE İLACI BIRAK TIM AMA ASİL NEDEN İSE ŞEKER ÇIK TI VE PİSKİYATRİ DR DA BANA ŞEKER ÖLÇÜMÜNÜ YAPTIR DİYE ÖNERMEDİ KENDİ ARAŞTIRMALARIMLA ÖĞRENDİM

2014-03-13

Kullanıcı oyu: 4,5

damla

kendimi odaya kapattım ve sadece susmak yalnız kalmak hayattan zevk alamamak kimseyle konuşmamak hatta bu yüzden hattımı kırdım kimse beni anlamıyor doktorlar bile bırakın da herkes kendi hayatını kendisi seçsin ve öyle yaşasın aileler sizde öyle dünyaya getirdiğiniz çocuğu
ne zorla çalıştırabilir ne evlendirebilirsiniz kaybeden siz olursunuz

2014-03-06

Kullanıcı oyu: 4,5

baran

Arkadasim bazi seyler gordugunu soyluyor annesin mafasinda at gibi cesitli seylergordugunu soyluyor yardiminizi istiyorum

2014-03-01

Kullanıcı oyu: 4,5

nedenben

ya yeter diyorum bazen içimden içime bi sıkıntı giriyo , Kalbim sıkışıyormuş gibi kalbim dayanamazmış gibi hissediyorum , hiç bir şeyden zevk alamıyorum nedir bu ?

2013-12-01

Kullanıcı oyu: 4,5

nevar

ya oha yuh yani hastalığı dua ile geçirmeye çalışıyosunuz bu olayın saçmalıgına uyananı da imansız diye aşagılıyosunuz allah akıl vermiş arastırın adam gibi tedavisini olun tabiki allah inancının olması güzel bişey ama cahillik..????

2013-11-24

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu, yaşayan kişilerde, ilişkilerde, kimlik duygusunda, duygularında yaygın ve devamlı bir dengesizlik görülür. Rahatsızlık sınırda kişilik bozukluğu da denilmektedir. Bu rahatsızlığı taşıyan kişiler toplu...

Borderline

Borderline, bir tür kişilik bozukluğudur. Kişinin duygularında, diğer insanlarla ilişkilerinde, davranışlarında ortaya çıkan dengesizlik ve aşırı kaybetme duygusuyla karakterize olmuştur. Borderline kişilik bozukluğu genellikle ço...

Milliyetçilik

Milliyetçilik, bir milletin dil, tarih ve kültür bağlarını oluşturan, yaşama ve ilerleme amacının toplum ve insanlığın gelişmesini katkıda bulunan bir görüştür. Milliyetçilik kavramı, 19. yüzyılda başlamış ve 20. yüzyılda dünya üz...

Çocuk Sevgisi

Çocuk Sevgisi, o kadar güzel bir duygu ki anlatamam. Çocuklar Allah'ın bize bir lütfu ve hediyesidir. Bende çocukları çok seviyorum. Bu konuda yalan söyleyemem. Benim de iki çocuğum var. Her gün Allah'a şükür ediyorum. Onların bir...

Ruhsal Gelişim

Ruhsal Gelişim, soyut bir kavram olduğundan dolayı herkes için farklı bir şekilde algılanabilir. Bundan dolayı öncelikle kavramları tek tek açıklamakta fayda vardır. Gelişim kavramı belli evrelerden geçerek iyiye doğru yol alma...

Ruhsal Astroloji

Ruhsal Astroloji, Astroloji uzayda bulunan gezegen, yıldız, yıldız grupları ve bulutsuların birbirleri ile yaptıkları açıların ülkeler ve insanlar üzerinde ki etkilerini araştıran, gelecekte olması muhtemel olaylar hakkında tahmin...

Mutluluk

Mutluluk, niye ve ama demeden yaşadığımız sevinçlerle yüreğinizi doldurmaktır. Gül renginde, gül kokusunda bir hayat yaşamaya ant içmek, gündelik yaşamın verdiği sıkıntılara takılmamaktır. Herkes mutluluğu kendi lügatine göre ta...

Farkofobi

Farkofobi günümüzde birçok insanda oldukça fazla görülen nadir fobiler arasındadır kelime anlamı olarak farkofobi’yi açıklamamız gerekirse özel hastanelere fark ödeme korkusu. Birçok kişi bilincinde bile değilken farkofobi oldu...

Çocuklarda Dikkat Eksikliği

Çocuklarda dikkat eksikliği, genellikle hiperaktivite bozukluğu ile beraber görülen oldukça yaygın bir hastalıktır. Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen dikkat eksikliği yetişkinlik döneminde de bireylerin hayatını etkilemektedir...

Konsantrasyon

Konsantrasyon, Konsantrasyon anlamının çeşitli alanlarda çeşitli terimler olarak kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi kimya da kullanılan terimi olarak konsantrasyondur. Konsantrasyonun ikinci terimi ise ruh bilim terimidir buda...

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Psikolojik, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Şubat - 2018