Pedagoji Bilim Dalının Görevleri ve Özellikleri
19 Haziran 2024

Pedagoji Bilim Dalının Görevleri ve Özellikleri

Pedagoji, çocuklarda öğrenme sorunlarını, öğrenmeyi, ruhsal, duygusal ve fiziksel durumları inceleyen bir bilim dalıdır. Çocuklar bir ülkenin geleceği için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkenin kalkınması ve gelişimi için çocuklar her açıdan değerlendirilmelidir. Pedagoji, çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini inceleme altına alarak, ruh sağlıkları ile ilgili bilgiler edinmeye çalışır. Pedagoji biliminin ilgi alanı yeni doğan ve yetişkin arasında olan insanların eğitimidir. Bu alan uzun yıllar psikoloji alanı altında devam etmiş, sonradan ayrı bir alan durumuna gelmiştir. Pedagoji bilimiyle uğraşan, bu alanda uzmanlaşmış olan kişiler pedagog olarak tanımlanır. Bu bilim alanının gelecek adına önemli etkileri vardır. Bu etki, çocukların ruhsal yönden incelenerek, çocukların toplum adına sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağladığı içindir. Doğumla birlikte çocukların ailede başlayan eğitimi, ülkenin geleceği açısından önemlidir. Ruhsal gelişimi mükemmel olan çocuklar, gelecekte ülke ve toplum açısından katkı sağlayan bir nesil haline gelmektedir. Bu nedenle pedagoji bilim dalı topluma hizmet etmektedir. Bu alan bazı alt dallara ayrılmaktadır.

Pedagoji Alt Dalları
  • Orthopedagoji: Sosyal yönden uyumsuzluk gösteren ve toplumda sorunlu olarak tanımlanan çocukların incelendiği alandır. Toplum içinde olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen ve suç işleme potansiyeli yüksek olan bu çocuklar pedagoji alanının bu dalında analiz edilir. Sorunların çözülmesi için gereken incelemeler yapılır.

  • Eğitim Pedagojisi: Doğumla birlikte çocuklarda eğitim kavramı başlar. Bu ilk dönemlerde aile tarafından yürütülmekte, daha sonra okullarda ve eğitim kurumlarında sürmektedir. Bu alanda ise çocukların almış olduğu eğitim sırasında uygulanması gereken yöntemlerin belirlenmesine çalışılır.

  • Antropedagoji: Bu alan insan bilimi olan antropoloji ile birleşimden meydana gelmiştir. Tarihsel süreç içinde olan tarihsel kişiliklerin davranış ve tavırlarının incelenmesiyle sonuçlara ulaşılmaktadır.

  • Transkültürel Pedagoji: Kültür kavramının ülkeden ülkeye, hatta bölgesel bile farklılık göstermesi nedeniyle, bu farklılıkların çocuklar üzerindeki etkisinin incelendiği bir bilim dalıdır. Kültürel değişimlerin çocukların yetiştirilmesi üzerindeki etkisi belirlenmektedir.
Pedagogların Hizmet Alanları
  • Eğitim alanında pedagoglar çocukların okullarda aldığı eğitim sürecinde maksimum öğrenmeleri sağlanmakta, eğitimdeki hataları ortadan kaldırmak, öğretmenlik ve rehberlik hizmeti vermek ve okullarda disiplin kurulunda danışmanlık yapmak gibi hizmetlerde bulunmaktadır.

  • Öğrenme ve dikkat eksikliği

  • Zekâ geriliği ya da üstün zekâ nedeniyle uyum sorunlarının çözümü

  • Aile danışmanlığı yapma

  • Çocuk terbiyesini amaçlayan destek programları hazırlamak

Bu çalışmaların dışında pedagoglar çocuk mahkemelerinde bilirkişi olarak, çocuk ıslah evlerinde uzman ve gözlemci olarak, kreş ve anaokullarının açılmasında bilirkişi olarak, hastane, sağlık kuruluşlarında ve çocuk sağlığı alanında kliniklerde uzman olarak hizmet verirler. Günümüzde toplumlar çocuk haklarına ve çocuk yetiştirmeye yönelik bilinç üst seviyeye çıkmıştır. Bu nedenle ülkelerin gelişmişliği daha fazla yükselmektedir. Bunun etkisiyle pedagoji bilimine talepte artmış durumdadır. Aileler çocuklarını yetiştirirken daha fazla pedagog yardımı almakta, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında kadrolu pedagoglar bulunmaktadır. Çocuklardaki sosyal uyumsuzluklarda, dikkat eksikliğinde pedagog yardımı almak önemli bir konuma gelmiştir. Bu nedenle toplumumuzda sağlıklı bireylerin yetişme oranında ciddi bir artış bulunmaktadır. Aileye destek olan pedagoglar, geleceğimize faydalı olacak sağlıklı çocukların yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Pedagoji Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Maslow Teorisi

Maslow Teorisi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Psikotik Türleri ve Özellikleri

Psikotik Türleri ve Özellikleri

Ölüm Korkusu Yaşayan İnsanların Psikolojik Durumları

Ölüm Korkusu Yaşayan İnsanların Psikolojik Durumları

Psikolog Nedir? Psikologların Mesleki Görevleri

Psikolog Nedir? Psikologların Mesleki Görevleri

Hiperaktif Belirtileri ve Tedavisi

Hiperaktif Belirtileri ve Tedavisi

Özgüven Duygusu ve Özellikleri

Özgüven Duygusu ve Özellikleri

Güncel

Konsantrasyon Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Konsantrasyon Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Elem Duyguları Türleri ve Özellikleri

Elem Duyguları Türleri ve Özellikleri

Güncel

İradeyi Yönetme ve Kontrol Edebilme

İradeyi Yönetme ve Kontrol Edebilme

Parafili Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Parafili Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Stres Belirtileri ve Tedavisi

Stres Belirtileri ve Tedavisi

Kararsızlık Duygu Türleri ve Özellikleri

Kararsızlık Duygu Türleri ve Özellikleri

Dikkat Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi

Dikkat Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi

Gücenmek Belirtileri ve Tedavisi

Gücenmek Belirtileri ve Tedavisi

Narsisizm Belirtileri ve Tedavisi

Narsisizm Belirtileri ve Tedavisi