Felsefe Tanımları ve Özellikleri
21 Haziran 2024

Felsefe Tanımları ve Özellikleri

Felsefe
Felsefe, bilgeliğe ulaşma çabasıdır. Felsefenin kesin ve tam bir tanımı yoktur; her filozof felsefeyi farklı şekillerde tanımlamaya çalışmıştır. Bu nedenle, felsefe hakkında birçok farklı tanım ortaya çıkmıştır.
Felsefe Tanımları
 • Felsefe, insanın evreni ve değerler sistemini anlamak için sürdürdüğü en geniş kapsamlı bilme çabasıdır. Birleştirici ve bütünleştirici bir çabadır.
 • Felsefe, kişinin kendisini ve çevresini anlama ve yorumlama çabasıdır.
 • Felsefe, var olan hakkında düşünme ve öğrenme çabasıdır.
 • Felsefe, özgür bir şekilde düşünebilme çabasıdır.

Felsefe ve Soru Sorma Sanatı
Felsefe, evreni bir bütün olarak anlayabilme çabası ve soru sorma sanatı olarak da ifade edilir. Asıl olan soru sormaktır. Sorulara verilen cevaplardan ziyade, önemli olan sormak ve sorgulamaktır. Felsefenin kaynağı, varlıklar karşısında şaşırma, kuşku ve kendi varlığımızın bilincinde olmaktır. Varlıklar karşısında olan şaşkınlıkla insanlar bilgi edinme, araştırma ve sorgulama ihtiyacı hissederler.
Felsefenin İşlevleri
 • Felsefe sayesinde insanlar her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine, araştırma ve sorgulamaya yönlenirler.
 • Olup biten olay ve durumlar karşısında sorgulayarak bilime katkıda bulunurlar.
 • İnsanlara akıl yürütebilme ve düşüncenin derinliklerine inme duygusunu verir.
 • İnsanların bilinçlenmesi, büyük oluşum ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • İnsanlığa ve bilime yol gösterici ve ışık tutucu olmuştur.

Felsefenin Özellikleri
 • Felsefede asıl amaç, bilgiyi aramak ve bilgiye ulaşmaktır.
 • Varlık kavramını bir bütün olarak ele alır.
 • Felsefe tamamen aklın ürünüdür.
 • Felsefe, tartışma ortamında ortaya çıkar. Aksi halde kendine yer bulması zorlaşır.
 • Felsefi düşünceler, filozoflara bağlı olarak ortaya çıkar.
 • Felsefe, eleştirel bir tutumun ürünüdür.
 • Bulunduğu çağın yapısından ve sorunlarından etkilenir.
 • Düşüncelerin özgür olduğu, özgür düşünce biçimidir.
 • Felsefede sorulan sorular, cevaplardan daha önemli niteliktedir.

Felsefenin Alt Dalları
Bilgi Felsefesi
Bilgi felsefesi, bilgiyi ve bilginin türlerini konu alan bir felsefe alanıdır. Bilgi, bilinçli insanların kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya çıkar. Var olan şeyleri tanıtan ve temsil eden şeylerdir. Bilgiler kendi aralarında türlere ayrılır: gündelik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, teknik bilgi, felsefe bilgisi ve bilimsel bilgi.
Varlık Felsefesi
Varlık felsefesi, varlığı konu olarak kabul eden bir felsefe türüdür. Varlık, felsefenin yaklaşımına göre ele alınması gereken bir problemdir. Varlık felsefesinin konusu olan varlık, günlük yaşamdaki tek tek nesneler değil, bir bütün olan genel varlık kavramıdır. Varlık, var olan her şeyi kapsayan genel bir kavramdır ve bu şekilde incelenir. Bu şekilde varlık düşünüldüğünde, gerçek ve düşünsel olarak iki varlık türü incelenir. Gerçek varlıklar, göz ile gördüğümüz her şey iken, düşünsel varlık, duyu organlarımız ile algılamadığımız varlıkları ifade eder. Varlık felsefesinin temel amacı "varlık var mıdır yok mudur? Varlığın temeli nedir?" gibi soruların yanıtını aramaktır.
Ahlak Felsefesi
Ahlak felsefesi, insan ve insan eylemlerini konu edinir. Ahlak ve ahlak temellerini araştırır. Temel olarak iyi, kötü, özgürlük, sorumluluk, vicdan ve erdem gibi kavramları inceler. Ahlakın kaynağını, ahlak yargısını ve ahlaki eylemleri inceler. Ahlak ile ilişkili olan konuları irdeler. Ahlak kural ve yasalarının evrenselliğini araştırır.
Sanat Felsefesi
Sanat felsefesi, sanatı her yönüyle sorgulayan bir alandır. Güzeli ve güzelliği konu edinir. Estetik kavramı üzerinde yoğunlaşır. Güzel üzerine derin düşüncelere, insan ve doğa tarafından ortaya konulan güzelliklere, sanat ve sanat kuramlarına yönelir. Estetiğe göre güzellik olgusunu bütün sanat dalları ile ortak bir noktada buluşturmak amaçlanır. "Güzel nedir? Sanat ve sanat eseri nedir? Sanat kendini nasıl ifade eder?" gibi soruların cevabını arar.
Siyaset Felsefesi
Siyaset felsefesi, devletin özünü, otoritesini, kaynağını, gücünü ve bu gücü nasıl sürdürdüğünü inceler. Siyaset felsefesi, devletin kaynağını, amacını, devletin oluşumunda etkili olan düşünceleri, birey ve devlet arasındaki ilişkiyi, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi kavramları inceler. Bununla beraber hak, hukuk, rejim, eşitlik, yasa, bağımsızlık, iktidar ve sivil toplum gibi konular siyaset felsefesi içinde yer alır.
Bilim Felsefesi
Bilim felsefesi, bilimi ve bilgiyi konu edinen bir felsefe dalıdır. Bilim ile ilgili sorular sorar ve bilim üzerine felsefe yapar. Bilime farklı açılardan yaklaşmayı dener. Bilimsel yöntem üzerinde çalışır ve birikimli olarak ilerler. Bilimi anlamak için bilimsel ürünleri ve bilim dillerini inceler.

Felsefe Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ruhsal Enerji Ne İşe Yarar

Ruhsal Enerji Ne İşe Yarar

Sinir Sıkışması Neden Olur?

Sinir Sıkışması Neden Olur?

Editörün Seçtiği

Kendi Kendine Konuşma

Kendi Kendine Konuşma

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Can Sıkıntısı Nasıl Geçer

Can Sıkıntısı Nasıl Geçer

Ölüm Korkusu Yaşayan İnsanların Psikolojik Durumları

Ölüm Korkusu Yaşayan İnsanların Psikolojik Durumları

Mutsuzluk Belirtileri ve Tedavisi

Mutsuzluk Belirtileri ve Tedavisi

Ruhsal Gelişim Belirtileri ve Tedavisi

Ruhsal Gelişim Belirtileri ve Tedavisi

Şizofreni Belirtileri ve Tedavisi

Şizofreni Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Mazoşist Belirtileri ve Tedavisi

Mazoşist Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Depresyon Nedir? Depresyonun Özellikleri

Depresyon Nedir? Depresyonun Özellikleri

Reenkarnasyon İnancı ve Tedavisi

Reenkarnasyon İnancı ve Tedavisi

Ruhsal Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Ruhsal Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Aşırı Sinirlilik Belirtileri ve Tedavisi

Aşırı Sinirlilik Belirtileri ve Tedavisi

Parkinson Belirtileri ve Tedavisi

Parkinson Belirtileri ve Tedavisi

Milliyetçilik

Milliyetçilik

İnsomnia Belirtileri ve Tedavisi

İnsomnia Belirtileri ve Tedavisi

Psikoloji Nedir? İnsan Psikolojisi

Psikoloji Nedir? İnsan Psikolojisi

Yalnızlık Duyguları ve Özellikleri

Yalnızlık Duyguları ve Özellikleri

Konsantrasyon

Konsantrasyon

Katatonik Belirtileri ve Tedavisi

Katatonik Belirtileri ve Tedavisi

Dinleme Türleri Nelerdir?

Dinleme Türleri Nelerdir?

Ruhsal Çöküntü Belirtileri ve Tedavisi

Ruhsal Çöküntü Belirtileri ve Tedavisi

Borderline Belirtileri ve Tedavisi

Borderline Belirtileri ve Tedavisi

Temizlik Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Temizlik Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur?

Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur?

Dirsekte Sinir Sıkışması

Dirsekte Sinir Sıkışması

Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Manik Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Manik Depresyon Belirtileri ve Tedavisi