Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Psikolojik

Psikolojik

Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde ya da davranışlarında sorun olması halidir.

Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler duyan kişiler Şizofren olabilir. Yüce fikirleri olan kişilerde - Hiçbir tecrübesi ya da eğitimi olmadan Türkiye'yi yönetebileceğine inanmak gibi - Bipolar rahatsızlık olabilir. Fakat çoğu zaman cevap bu kadar açık değildir. Topluluk içinde konuşamıyorsanız, bu durum bir hastalığınız olduğunu mu gösterir, yoksa sadece aşırı heyecanı mı? Üzgün ve umutsuz hissediyorsanız, bu sadece kısa süreli bir bunalıma mı işarettir yoksa ilaç almanızı gerektirebilecek bir depresyona mı?

Zaten normal nedir ki?


Normalliği tanımlarken kültürün ve bilimin rolü
Neyin normal neyin anormal olduğunu tespit etmek zordur. Bilim insanları, araştırmacılar ve ruh sağlığı uzmanları (Psikologlar, Psikiyatristler, Terapistler, Rehber Danışmanlar vb) bu konu ile yüzlerce yıldır uğraşıyor olmalarına rağmen hala normal ve anormal arasındaki çizgi belirsizdir.

Neyin normal olduğu genelde kimin tanımladığına bağlıdır. Normallik belirsizdir ve genelde belli bir kültürün ya da topluluğun değer yargılarına göre değişir ve hatta aynı kültürde bile normallik zaman içinde değişebilir, özellikle değişen sosyal değerler ve beklentilerden etkileniyor ise. Örneğin 50 yıl önce boşanmak kavramına büyük bir tepki ile bakılırken, bugün boşanmak daha normal bir kavram haline gelmiştir.

Psikolojide normal olanı anormal olandan ayırt etmekteki en büyük güçlük ise test edilememesinden kaynaklanır. Obsesif-kompulsif için herhangi bir MRI ya da kan testi yoktur, Depresyon için herhangi bir ultrason ya da Bipolar rahatsızlık için röntgen bulunmamaktadır. Bu tabi ki psikolojik hastalıkların biyolojik nedenleri olmadığı anlamına gelmez, çünkü beyindeki kimyasal maddelerde oluşan değişimler ile bağlantılıdırlar ve bilim insanları bu değişimleri harita üzerine koymaya başlamışlardır. Fakat psikolojik hastalıkları teşhis edebilecek testler hala mevcut değildir.

Peki, psikolojik rahatsızlık nasıl tanımlanır?


Psikologlar ve psikiyatristler, testler yerine, belirtilere, semptomlara ve ortaya çıkan işlevsel bozukluklara bakarak teşhis koyarlar.

İşlevsel bozukluklar, banyo yapmak ya da işe gitmek gibi belli rutin işleri ya da temel günlük görevleri yerine getirememektir.

Belirtiler, her objektif gözlemcinin fark edebileceği işaretlerdir, örneğin aşırı sinirlilik ya da hızlı nefes alıp verme gibi.

Semptomlar, mutsuzluk ya da ümitsizlik gibi hasta tarafından algılanan ya da hissedilen duygulardır.

Belirtiler, semptomlar ve işlevsel bozukluklar. Tanı ve İstatistik Rehberinde (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) detaylı olarak tanımlanmıştır. Buna göre 300'den fazla değişik Psikolojik hastalık sınıflandırılmıştır. Amerikan Psikiyatri Kurumu tarafından çıkarılan DSM rehberi, Psikologlar ve Psikiyatristler tarafından, anoreksiyadan tutunda röntgenciliğe kadar her tür hastalığı teşhis etmekte kullanılır. Tanı rehberinin ilk basımı 1952 yılında yapılmış ve bugüne kadar sürekli olarak güncellenerek yayınlanmaya devam etmiştir.

Neden normal ve anormal arasında bir ayırım yapmak ve damgalanmaya yol açabilecek isimler getirmek gereklidir? Neden özel bir teşhis gerekir? Bunun bir sebebi, Amerika'da sağlık sigortası endüstrisinin DSM kitabında açıklanan teşhislere bakarak, sigorta kapsamını ve ödenecek miktarları tespit etmesidir. Diğer bir neden ise doğru tedaviyi önerebilmek için neyin tedavi edilmesi gerektiğini (Ve bu hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğini) bilme gerekliliğidir.

Belirtiler, semptomlar ve işlevsel bozukluklar nasıl belirlenir?


Psikologlar ve Psikiyatristler sahip olduğunuz belirtilerin, semptomların ya da işlevsel bozuklukların normal mi yoksa anormal mi olduğunu nasıl belirlerler? Uzmanlar çoğunlukla aşağıdaki yaklaşımları kullanırlar:
1. Kendi algıladıklarınız. Düşüncelerinizi, davranışlarınızı ve işlevselliğinizi nasıl algıladığınız, sizin için neyin normal olduğunu belirlemek için kullanılır. Bazı konularla başa çıkamadığınızın farkında olabilirsiniz ya da daha önce yapmaktan zevk aldığınız günlük aktiviteleri artık yapamadığınızı ya da yapmaktan zevk almadığınızı düşünebilirsiniz. Eğer depresyonunuz varsa, günlerce bulaşıkları yıkamayabilir, banyo yapmayı bırakabilir, sosyalleşmekten kaçınabilir, hobilerinize olan ilginizi yitirebilir ya da ailenize normalden çok daha fazla bağırmaya başlamış olabilirsiniz. Kendinizi üzgün, ümitsiz, cesareti kırılmış ve vazgeçmiş hissedebilirsiniz. Bu davranışların normalden farklı olduğunu fark edebilir, bir şeylerin yanış olduğunu düşünebilirsiniz.

2. Başkalarının algıladıkları. Kendi algılarınız objektif olmayabilir ve davranışlarınız, düşünceleriniz ya da işlevselliğiniz konusunda yeterince doğru bilgi vermeyebilir. Oysa tarafsız gözlemciler bunu sağlayabilir. Size göre yaşamınız gayet normal gelebilir. Fakat çevrenizdeki kişilere garip ve anormal gelebilir. Bu genelde Şizofren durumlarında geçerlidir. Eğer şizofrenseniz, sesler duyuyor olabilirsiniz ve başka bir insan ile iletişim kurduğunuzu düşünerek bu seslerle konuşmaya devam edebilirsiniz. Bu durumu gözlemleyen dışarıdan birisi için davranışınız anormal gelecektir.

3. Kültürel ve etnik normlar. Çoğu kez, neyin normal neyin anormal olduğu içinde bulunduğumuz kültür tarafından belirlenir. Fakat bu sizin kültürünüzde normal kabul edilen bir davranış başka bir kültürde anormal olarak karşılanabilir demektir. Sadece kendi duyduğunuz seslerle konuşmak Batı dünyasında Şizofreni belirtisi olabilir, fakat diğer kültürlerde bu tür halüsinasyonlar dinsel deneyimin bir parçası sayılabilir ve bazı davranışlar ailenizde normal karşılanabilir ama dışarda düzeltilmesi gereken anormal davranışlar olarak düşünülebilir. Örneğin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite aşırı kontrollü bir okul ortamında kabul edilmezken, daha az kontrollü ev ortamında normal sayılabilir.

4. Süre ve semptomların şiddeti de dikkate alınır?

Bir insanın Psikolojik rahtsızlığını belirlemekte, genelde bu dört alan göz önüne alınır. Psikolog ya da Psikiyatrist size nasıl hissettiğinizi sorabilir, başkalarının davranışlarınızda ya da ruh halinizde bir farklılık görüp görmediklerini sorabilir ve aile yapınızı sorabilir. Ayrıca psikolojik testlere cevap vermenizi steyebilir.

Göz önüne alınan diğer etkenler

* Semptomlarınız ne kadar süredir devam ediyor
* Semptomlarınızın ne kadar şiddetli olduğu * Semptomların sizin için ne kadar rahatsız edici olduğu
* Semptomlarınızın normal yaşantınızı ne kadar etkilediği
Değer verdiğiniz bir ilişkiden sonra kendinizi üzgün hissetmeniz normaldir. Fakat aşırı üzgün haliniz haftalarca devam ediyorsa ve işe gitmek, ev işlerini yapmak ya da arkadaşlarınızı ziyaret etmek gibi günlük aktivitelerinize olan ilginizi kaybetmiş iseniz Depresyonda olabilirsiniz. Aynı şekilde, önemli bir müşteriye prezentasyon sunmadan önce heyecanlanıyorsanız ama yine de hızlı nefes alışverişlerinizi kontrol altına alıp devam edebiliyorsanız sizinkisi sosyal fobi (Sosyal kaygı rahatsızlığı) değil, sadece sahne korkusu olabilir.

Ve trafikte birisinin önünü kesmişseniz ya da dükkandaki satıcıya bağırmışsanız, sadece kötü bir gün geçiriyor ya da genel olarak huysuz biri olabilirsiniz. Fakat sürekli olarak saldırgan, şiddete eğilimli, manipülatif (Başkalarını kendi çıkarı için sömüren), başkalarını kullanan, sorumsuz ya da kanunlara karşı gelen biri iseniz antisosyal kişilik bozukluğunuz (Sosyopat) olabilir.

Psikolojik Sağlık, gelişen ve değişen bir kavramdır

Bütün bu kriterlere rağmen, sağlıklı ya da normal psikolojinin ne olduğunu net olarak tanımlamak oldukça zordur. DSM bu zorluğun farkındadır ve Psikolojik rahatsızlıkları strese, işlevsellikte soruna yol açan ya da sağlığı aşırı derecede bozan (Ölüm, keder ya da sakatlığa sebep olan) psikolojik sendromlar ve davranışlar ile sınırlı tutmaktadır. Ayrıca bu sendromlar kültürel olarak normal kabul edilmiş ve bir olaya bağlı olarak beklenen tepkiler olmamalıdır. Örneğin sevilen birinin kaybı sonucu yas tutmak gibi.

Psikolojik rahatsızlıklar, aşırı stres, acı çekmek ya da işlevsellikte bozukluklar ile bağlantılı olarak kişinin düşüncesinde, ruh halinde ya da davranışlarında değişiklikler olması halidir.

Fakat normallik kavramının sürekli olarak değiştiğini hatırlamak gerekir, tıpkı fiziksel hastalıkların teşhisinde olduğu gibi. Örneğin, yıllarca kan basıncının 120/80 olması normal sayıldı. Fakat 2003 Mayısında bu durum birden değişti. Şimdi bu kan basıncı ile prehipertansiyon teşhisi koyulabilmektedir.

Tıpkı kan basıncında olduğu gibi, yeni tıbbi bilgiler Psikolojik rahatsızlıklar konusunda da değişikliklere yol açmaktadır (Yeniler eklenirken, geçersiz olanlar çıkarılmakta ya da belirtiler ve semptomlar yeniden düzenlenmektedir.) Örneğin bugün bazı uzmanlar regl öncesi sancıların ve semptomların Psikolojik rahatsızlık olarak tanınması gerektiğini öne sürmektedirler (Regl öncesi disforik rahatsızlık)
Bu gözden geçirmeler ve yenilenmeler aynı zamanda sosyal ve kültürel yaklaşımıda yansıtabilir. Örneğin eşcinsellik önceleri Psikolojik bir rahatsızlık olarak görülmekteydi, fakat 1973 yılında DSM kitabından çıkarıldı.

Tedavi etmek ya da etmemek: Terapi her zaman gerekli değildir
Gerçekten teşhis edilebilecek bir Psikolojik rahatsızlığınız olsa bile, günlük yaşamınızda tedavi gerektirecek kadar önemli bir problem oluşturmuyor olabilir.

Örneğin örümcekleri düşünün. Bu hayvanlara karşı aşırı bir korkunuz olabilir, fakat hiçbir zaman örümcekler ile karşılaşmamış olabilirsiniz ya da örümcek gördüğünüzde birisini çağırıp yardım istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu fobinin yaşamınıza çok az etkisi olabilir ve normal yaşamınızda hiçbir aksaklık oluşturmayabilir. Bu tür bir durumda terapiye gerek var mıdır? Hayır. Kişinin durumuna bir teşhis koyulabilir ama terapi gerektirmez. Sonuç olarak Psikolojik tedavi sadece kişinin günlük hayatını sürdürmesine engel olan durumlarda düşünülür.
Son Güncelleme : 14.01.2024 02:03:38
Psikolojik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Psikolojik Yorumları
şifre

70 Yorum Yapılmış "Psikolojik"
Lütfen yardım edin artık dayanamıyorum 1 ay 1ay yok yaşamadığım şeyler yok 2 aydır evden dışarı çıkmıyorum insanlardan nefret ediyorum evde beyaz şeyler görüyordum 2-3 gün önce korkuyorum herşeyden kendimin özel olduğunu düşünüyordum yok oda gitti hayat artık bana keyif vermiyor yemek yemek konuşmak istemiyorum borçlar ailem ben hayatım ölmek için dua ediyorum artık sağlığımı hiç umursamıyorum birilerinden yardım istiyorum
Eda . 29.07.2015
5 YANITI GÖRÜNTÜLE
Slmlar . Oncelikle yorumları okudum ve size bazı tavsiyelerde bulunmm gerektgne inandm . Oncelikle hersey kafada bitiyo . Hayatı , kendinizi bu kadar dinlemeyin . Cok dusunmemeye calsn biseylerle mesgul olun. Kitap okuyun . Bide radyasyondan biraz uzak durun zihninizi bosaltn . Goreceksiniz o kadar fazla abartlcak bi sorununuzun olmadgnı . Unutmayn . Hersey kafada bitiyo . İyi seyler dusunun . Zihninizi kotu seylerden uzak tutun ve en onemlisi asla umutsuzluga kaplmayn . Sorularnz olursa bn burdaym . Takip edicem
Ben . 13.09.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
benımde pskolojık sorunlarım var bi insanla konusrken digerine baktıgımda suratı degişiyor insanların suratına bakamıyorum aynada tuhaf tuhaf seyler görüyorum kendımen bile korkar oldum bile birinden yardım ıstıyorum lütfen bana yardım edın .. ilaclar fayda etmıyor gördügüm şeylerin dogru olmadıgını bılıyorum ama genede sıkıntı ıcındeyım bilen birinin yardımına ihtiyacım var ..
Murat . 07.07.2016
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
sanki lanetlenmiş gibi hiçbişeyden zevk alamıyorum.hiçbişey yapasım gelmiyor.sürekli uyumak istiyorum son bikaç yıldır günde 2 pakete yakın sigara içmeye başladım ne yapacağımı bilmiyorum
Gökhan . 26.09.2015
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
insanları sevmiyorum da öte ben insanlardan nefret ediyorum.insanların derileri tiraşlamak kafalarını gözlerini ağizlarını dağitamk istiyorum.içimde insalara aşiiri kin besliyorum nefret besliyorum.diri diri insaları konuşan duyan bütün varlıkları yakmak istiyorum.insanlar hayatımı yok ettin.hep umut verir sonra bütün umutlarımı yok ettiler.hayalerime duvar oldular.kısacası beni yok ettiler.insaların kanıni içmek istiyorum boğazlarını kesip damarlarındaki bütün kanlarını içmek istiyorum.acı cekmelerini istyorum.inlemerlini bağirmalarını yalvarlamalrını istiyorum.insaları öldürmek istiyorum.ama ölüm onların kurtuluş olduklarını bildğim için işkence yapmak istyiroum.insanlardan nefret ediyorum.bana cektirdirleri acıları onlara kat kat fazlasıyla cektirmak istiyorum.ayak tırnaklarını el tırnaklarını cekerek canlarını acıtmak istiyorum.jiletle derilerini doğramak istyiorum.cinsel organlarını kesip azığlarına vermek istiyorum.insanlardan nefret ediyorum.ama ALLAH tan korkuyorum işte insnalara herşeyi bütün pislikleri yapmak istyorum hak ediyorlar çünkü ama işte ALLAHTAN korkuyorum
Sinan . 24.04.2014
CEVAP YAZ
Son 1 yıldır çok duygusalım kim ne derse desin hemen gözlerim doluyor ağlıyorum bazen ufakta olsa kendime zararlar veriyorum ve kendime zarar verdikçe bu hoşuma gidiyor. Çocukluğumdan beri çoğu şeyden korkuyorum bazen aynada yüzümü değişik şekillerde bile görebiliyorum ya da kelebek,karınca gibi ufacık hayvanlardan bile korkuyorum. Son birkaç yıldır hergün her yerim ağrıyor sanki her yerimde kanser varmış gibi hissediyorum. Sürekli mutsuzum insanlarla iletişim kurmayı sevmiyorum zaten biraz konuştuğumda da çok heyecanlanıyorum elim ayağım titriyor. Kendimi genelde odama kapatıyorum fakat geceleri de çok korkuyorum ama dışarı da çıkmak istemiyorum. Son 1 ay gibi bir süreçtir halisülasyonlar görüyorum ve sesler duyuyorum ve sürekli birşey tarafından izlendiğimi hissediyorum. Ailem rahatsızlıklarımı umursamıyor her zamanki halin diyerek beni geçiştiriyor. Her gün araştırarak yeni bir hastalığım olduğunu öğreniyorum (ki gerçek olup olmadıklarını bile bilmiyorum) ve her gün daha da kötüye gittiğimi, çöktüğümü, çürüdüğümü hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.
Yosun . 29.04.2016
CEVAP YAZ
ben aslında yıllar evvel başa çıkılmaz, yerinde durmaz, ne yaptığı, nereye ne zaman gideceği, ne zaman döneceği ve kiminle nasıl iyi-kötü olacağı belirsiz biriydim... bu problemlerimin hepsini zamanla aştım ve unuttum, şimdi normal bir hayatım var şükürler olsun zira, benin asıl sorunum bir anda çok agrasif yapıya sahip olmamdır, her şeyin üstesinden geldim, yukarıda belirttiklerimin hepsini aştım ama bu sinir benden gitmiyor, kötü niyetli kesinlikle değilim ama elimden gelen bir şey olmuyor bu durumuma... bu sebeptendir ki, ailem, arkadaşlarım yani uzun lafın kısası, çevremdeki herkes benimle tartışmaktan, konuşmaktan kaçınıyor.. normalin dışında ses tonum biraz yüksek, yani konuşma şeklim bu şekilde.. kendimi bu sinir probleminden alamıyorum, yani küçük bir tartışmada hemen sinirimden dolayı saldırı pozisyonuna geçiyorum elimden olmadan.. elbette iyi bir hadise değil ama elimde olan bir şeyde değil..
Kenan Canik . 27.06.2014
CEVAP YAZ
Ben çok değişik tanımını yapmakta kelime bulamadığım bir duygu değişimine giriyorum. bu beni aklımı kaçıracağım gibi bir korku ürperti içine sokuyor hemen kendime gelmeye calışıyorum. Aslnda durum şöyle gerçekleşiyor. Tek başıma yda yanımda birileri varken kendi kendimle konuştuğumda bian gözümün önünde yıldızlar patlıyor gibi oluyor. Bulunduğum yerde acayip bir duygu haline giriyorumki bulundugum bu durumdan çıkmaya çalştıkça derine giriyorum. sanki o dünyada değil bşka biryerdeyim aklmı kaçırmama zemin hazırlıyor gibi oluyor ve bundan kurtulmak için biriyle konuşmaya hareket etmeye bulunduğum yerden ayrılmaya çalışıp kendime gelmeye çalışıyorum. Başıma keskin bir ağrı sokup beni sersemletiyor. Ama herşey o sıra aklmda oluyor birşey unutmuş gibi olmuyorum tabiki. Bunu ne olduğunu birtürlü anlamıyorum. Sanki garip korkutucu gece görülüp korkuyla uyanılan bi rüya gibi korku veriyor bana. Ama ne yapmam lazım bilmiyorum
Gizem . 25.12.2014
CEVAP YAZ
Benim bir sorunum var arkadaşlar. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum... Genelde yalnızken oluyor. Hayali bir dünyada yaşıyor gibiyim. Yani... Tam olarak tanımlayamıyorum ya da anlatamıyorum burada ama... Hayal olduğunu biliyorum. Gerçeği ayırt edebiliyorum. Ama hayal kurmaktan alamıyorum kendimi. Psikoloğa da anlatmak istemiyorum. Çünkü şizofreniyle bağdaştırabileceğini düşünüyorum. Öyle bir durumda da aileme söyleyecek çünkü 18 yaşındayım. Aşağılamak amacıyla söylemiyorum, cidden cahil bir ailem var. Başımın ağrısı geçmiyor diye psikiyatra yönlendirmişti nöroloji doktorum, babam deli doktoruna mı gittin tarzı şakalar yaptı kendi çapında. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Kendi başıma halletmek istiyorum. Destekleyici bir ailem yok çünkü. Cevaplarınızı bekliyorum.
Zeynep . 04.09.2014
CEVAP YAZ
Cok mutsuzum sürekli şehirden şehire tasinmayla gecmis bi cocuklugum var bu yuzden hic kalici arkadasim olmadi son sehre 6 yil once tasindik 4 senedir iliskim var butun arkadaslarimdan soyutladi beni sonrada iskolik oldu universeteyi kazandim baska bir sehirde erkek arkadasim sürekli geri gelmem icin baskilar yapti artik psikolojim tamamen çöktü sesler olmayan seyleri gormeye basladim ve eve dondum bütün günüm evde yapayalniz 1 odada geciyo artik aklimi kacirmaya basladigimi dusunuyorum aglarken gulmeye gülerken ağlamaya basladim neden bu dunya oldugumu sorguluyorum cok bos hissediyorum kendi öldürmek geliyo icimden ve son zamanlarda gittigim yere nasil gittigimi yaptigim isi nasil yaptigimi hatirlamamaya basladim bu sacma hayata direnmek istemiyorum.
Hilal . 26.05.2015
CEVAP YAZ
Normalde insanların iç sesleri kendi sesleridir değil mi? Ve genellikle 1 tanedir. Hah işte bende 2 tane 2 side sürekli bana Ona ne gerek var öldür. türünden emirler veriyorlar. İnsanlar etrafımdayken bir şey olmasa da özellikle geceleri sanki insan formuna bürünmüşler gibi karşıma çıkıyorlar Ne kadar garip değil mi? Geçen aylarda evde herkes uyuyorken ben uyanmıştım ne yaptığımı bilmiyordum sadece kalkıp masamdan kitabımı almak istemiştim oysaki kendimi elimde bıçakla mutfakta buldum İşte o zaman korkmuştum. Bahsettim ya şu iç seslerden onlar bana Yok bir şey abartma normal deselerde öyle olmadığına eminim. Bir olay daha var : Normal insanlar eve girince uzanır dinlenir değil mi? Peki neden eve gidip köşeye sinip ağlama ihtiyacı duyuyorum?
Maya . 20.02.2015
CEVAP YAZ
Önce bir mezarlığa gidin ve orda bir saat kalın. Degermi? Diye sorun ve cavaplayın. Tiroit ve şekerinize baktırın. Arkadaşlarınızı arayın. Siz ararsanız sizide ararlar.insanlar sözüne sadık zırvalayıp durmayan az konuşan saygılı üstu başı temiz ve bakımlı güleryüzlu çirkin espiri yapmayan kişilerle birlikte olmaktkn hoşlanır. Buna dikkat edin. Çevrenizle ilgilenin sizinle i Lgilenirler ve kafanız dağılır boş kuruntulardan kurtulirsunuz.her lafın ardında mana aramayın olgun olun.hayat güzel. Psikolojisi bozuk kişilerden uzak durun. Ben gibi ailenizden kurtulmak adına bir manyakla evlenmeyın. Cok uzun flort edin. Falso hareketleri görmezden gelmeyin.alaysı gülme küçuk görme eleştirip durma vs davranışları asla affetmeyin defedip gidin.
Sultan . 15.05.2016
CEVAP YAZ
merhabalar ben çevresinde çok sakin bilinen güvenilen bir insanım ama iç dünyam öyle değil fırtınalar kopuyor lakin bulunduğum yer itibarı ile dışa vuramıyorum.En büyük zaafım kadınlar evli ve 2 çocuk babasıyım eşimle çok iyi ve mutlu bir birlikteliğimiz var ama benim aklımda sürekli başka kadınlar oluyor.Eşimden başka birisiyle hiç birlikte olmadım ama başka birisiyle sanki daha farklı olacakmış gibi bir izlenime kapılıyorum.Derseniz ki eşinizden isteğiniz ilgiyi göremiyorsun desen onunlada ikili ilişkilerimiz çok iyi bir türlü işin içinden çıkamıyorun bir hata yapıp yuvamı dağıtmayım diyorum ama içimdeki o ses durmak bilmiyor şimdi işin ahli olanlar siz söyleyin bakalım ben nasıl bir tedavi görmaliyim
Sabire . 24.10.2014
CEVAP YAZ
Arkadaslar benimde cok buyuk bi sorunum var sanirim.Ve bunu aileme anlatiyorum ama anlamiyolar sende birsey yok deyip gecistiriyorlar. Artik dayanacak gucum kalmadi intihar la ilgili seyler geliyor aklima,hayattan sogudum usandim.Ben 2 yildir korkuyorum, kusmaktan korkuyorum ve korkunca heyecanlaninca kusmaya basliyorum.Bu yuzden sinirlerim de bozuldu herseye sinirlendir oldum depresyon geciriyorum agir bi sekilde. nerdeyse 2 yildir sevgilim bile yok kimseyle gorusemiyorum bir erkekle gorusunce migdem bulaniyor kusuyorum.Bunun dusuncesi bile beni kusturuyor bazen . Ne yapacagmi bilmiyorum lutven bana biri yardim etsin artik. Delirmek istemiyorum.
Selin . 20.11.2014
CEVAP YAZ
Ben iki kez ayrıldım her ikisi tarafından terk edildim, Depresyon gibi bir durum yaşamadım. Nedenmi? Çünkü ben her seferde kendimi Allah huzurunda buldum, ama ona gerçekten sığındım, Ona ibadet ettim kendimi içki kadehlerinde bulmadım, benim gibi ayrılmış olanların anne babaları yakınında destek olduklarını görüyordum, Oysa ben tüm ailem tarafından terk edildim yalnız kaldım en mühim olan O beni terk etmedi. Şimdi bende ağlıyorum hep ona düşündüğümde zaten gün boyu hiç aklımdan çıkmaz onun Limanına demir atmak gibi bir şey yok ona sığının en iyi ilaç en iyi doktor odur onunla gün boyu bir olan depresyon geçirmez selamlar
Bir Allah Kulu . 08.12.2016
CEVAP YAZ
ben çok ani duygu değişimleri yaşıyorum kendimle konuşuyorum çok fazla yemek yiyorum geceleri kabuslar görüyorum uyuyamıyorum çok uykum geliyor ama korkuyorum etraftaki nerdeyse herşey beni rahatsız ediyor aynada garip garip şekiller görüyorum annemler benden sürekli birşeyler saklıyor babam bir ara yurt dışına çalışmaya gitcekti ama gitmedi ben o zamandan beri bu haldeyim sürekli diken üzerindeyim zevk alamıyorum hiç bişeyden arkadaşlarım bana çok değiştin iyimisin diyolar ama değilim biçok şey görüyorum ama hiç birinin gerçekliğinden emin değilim durup duruken kendi kendime konuşuyorum deliriyomuyum?
Gece . 20.11.2016
CEVAP YAZ
murat arkadaş öncelikle bu dünya da yaşıyorsan zaten bir mucizeyi başarıyorsun ama yine de seni sevenleri özellikle de kendini artık üzme sen çok önemlisin intihar etmeyi aklından çıkar gözünü kapa daha önce güldüğün güzel geçen günlerin mutlaka olmuştur onları düşün ve güneşin doğuşunu gün batımını mutlaka izle içinde yeniden bir güzellik doğacaktır doğaya bırak kendini o sana gereken gücü verecektir lütfen ama lütfen önce kendini sev ki yüzün gülsün seni sevenler de endişe yerine adına mutlu olsunlar yazışmak istersen buradan sana yazarım yeter ki kendin ol ve mutlu kal
Gül . 02.04.2015
CEVAP YAZ
merhaba ben kenid kendime konusuyorum ve sanki icimde benden baka biri daha varmis kendimi bildim bileli konusuyorum onlarla ve hep bana yol gosteriyolar sizce bi hastaligim varmidir? Eğer sürekli dalıp gitmelerin varsa ve eskide yapabildiğin şeylere odaklanmakta zorluk çekip kafan genellikle iç konuşmalara gidiyorsa bu Disosyatif kişilik bozukluğu olabilir. Araştırabilirsin ama internetteki her durum senin için geçerli olmayabilir. Çünkü bu hastalığın seviyeleri vardır ve genellikle internette ağır vakaları yazıyorlar.(Amnezi gibi)
Belkı . 13.05.2018
CEVAP YAZ
ben 18 yasindayim insanlarla konuşmaktan nefret ediyorum aylarca evden dışarı cikmiyorum çok sinirli bir insanım ve sinirlendigim zaman gözüm hiçbir şey görmüyor annem benim yüzümden kalp krizi geçirdi ama isteyerek yapmadim o benim dünyadaki tek varligim bazen delirdigimi düşünüyorum babam iki yıl önce başka bir kadınla evlendi ona öyle bir kin guduyorum ki bazen onun olmesini bile istiyorum . çok düşünen bir insanım kendi kendime konuşuyorum bir odaya kapaniyorum ve ordan hiç çıkmak istemiyorum
Nur . 05.08.2014
CEVAP YAZ
ya benim durduk yere ağlayasım geliyo aynada kendime bakıp kendimle konuşuyorum tek başımayken de kendi kendime film senaryolarını tekrarlyorum anneme deilde babama karşı çok duygusalım onun dediği en ufak cümlenin arkasında başka birşeyler arıyorum önceden bilgisayar masasının üstünde otururken babam bana kızım oraya oturma dedi bende sinirlenip odada ağladım böyle birşey varmı ya hem birde birisiyle konuşurken sanki kendimle konuşuyor gibi oluyorum kendim sorup kendim cevap veriyorum yoku bunun çözümü
Özge . 26.06.2015
CEVAP YAZ
kendi kendime her gün sebepsiz yere ağlayıp duruyorum ve çoğu zaman duvara odaklanıp orada biri varmış gibi intikam alacakmış tarzında konuşuyorum karanlıktan korkuyor sese tahammül edemiyorum insanların ağlamalarına tahammül edemezken ben her gün ağlıyorum sinir krizleri geçirip önce kendime sonra başkalarına zarar veriyorum günden güne insanlardan soğuyup onlardan nefret etmeye başlıyorum takıntılarım ortaya çıkmaya başlıyor kendimi tanıyamaz oluyorum eski ben olmadığımı anlıyorum
Azra Nur . 11.03.2016
CEVAP YAZ
Hayatta pes etme noktasini geceli cok oldu cok yoruldum aldigim nefesten tiksiniyorum zaman verdim kendime gececek dedim ama icten ice.kendimi kanfiriyordum bu dunyada adil hicbirsry yok babam bize sirt cevirdi baska bir kadina gitti annem bbenj evlatliktan redettu tum bnlar yetmrzmis gibi tecevuze ugardum hayallerim masumiyetim hersryim gitti hegun aynadakine bakmak vok zor ve bana neden hala hayattasn diyor belkide haklifir hergun olmektense yanmayi secmeliyim...
Hazal Su . 19.11.2017
CEVAP YAZ
merhabalar. ben acayip saçma sapan halüsinasyonlar görüyorum sanki ben yaşamışım o gördüklerimi ama yaşamadığımı çok iyi biliyorum. biraz paranoya da var bende mesela bazen dışarı çıkmaya korkuyorum birilerinin beni takip ettiği beni öldüreceği düşüncesine de kapılıyorum bu son söylediğimi atlattım sayılır ama halüsinasyonlar can sıkıcı olmaya başladı. rahatsızlığım ne olabilir psikolojik destek almam gerekli mi?
Joker . 25.01.2016
CEVAP YAZ
arkadaşlar ben 55 yaşındayım boşandım kızmı kafama taktım işlerimde bozuldu emekliliğim var...düzenli çalışamıyorum dikkatımi toparlayamıyorm yazları çalışıyorum evim yok kendime bakamıyorum.banyo yapmak istemiyorum yemek ymek istemiyorum..işin içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum..yalnız namaz kılmak iyi geliyor..çok sıkıntılı arkadaşlar denesin...
Atilla . 07.01.2016
CEVAP YAZ
HERKESE GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR PİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN ARKADAŞLAR ŞEKER KONTROLUNUZU YAPTIRIN YANİ ŞEKER İNSANAIN PİSKOLOJİSİNİ BOZUYOR BEN YAŞADIM YAKLAŞIK 1.5 YIL PİSKOLOJİK TEDAVİ YANİ İLAÇ KULAN DIM VE İLACI BIRAK TIM AMA ASİL NEDEN İSE ŞEKER ÇIK TI VE PİSKİYATRİ DR DA BANA ŞEKER ÖLÇÜMÜNÜ YAPTIR DİYE ÖNERMEDİ KENDİ ARAŞTIRMALARIMLA ÖĞRENDİM
Mevlüt . 13.03.2014
CEVAP YAZ
pismanlıklar içindeyim her seyı yanlıs olarak kabul edıor ve yasamaktan zevk almıorum kafaa taktıgım bi cok hatalarm var anneme ve arkadaslarıma anlattıgımda bunlar hata degıl olabıleccek seyler oldugunu soyluorlar ama ben buna bir turlu ınanamıorm kendıme zarar vermeı dusunuorum lutfen yardımcı olun nasıl cıkabılırım bu ısn ıcınden 8
Bin Pişman . 11.12.2014
CEVAP YAZ
kendimi odaya kapattım ve sadece susmak yalnız kalmak hayattan zevk alamamak kimseyle konuşmamak hatta bu yüzden hattımı kırdım kimse beni anlamıyor doktorlar bile bırakın da herkes kendi hayatını kendisi seçsin ve öyle yaşasın aileler sizde öyle dünyaya getirdiğiniz çocuğu ne zorla çalıştırabilir ne evlendirebilirsiniz kaybeden siz olursunuz
Damla . 06.03.2014
CEVAP YAZ
Size tavsiyem beslenmenize dikkat edin. Glüten hassasiyetiniz olabilir. Omega3 desteği alın. Kızartmalardan uzak durun. Özellikle patates kızartmasından. Sızma zeytin yağı kullanın. Sebze yemekleri yiyin. Ekmekten ve buğday ürünlerinden uzak durun. Ev yapımı yoğurt yiyin. ilaçlarını sıcak bir müddet daha kullanın. Düzeleceksiniz.
Oktay . 07.05.2018
CEVAP YAZ
Dostlar, şunu unutmayın lütfen. ben çok faydasını gördüm. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider.
Bir Dost . 29.11.2016
CEVAP YAZ
son zamanlarda konuşma bozukluklarım başladı okurken ve konuşurken kelimeleri karıştırıyorum ve yazarken harflerin yerini hep yanlış yazıyorum. ikinci harfi başa yazıp sonra ilk harfi yazıyorum. bazen de kelimelerin hecelerini karışık yazıyorum. ikinci hceyi başa almak gibi mesela. Bana yardımcı olabilecek biri var mı?
Nur . 18.01.2015
CEVAP YAZ
Yazınızı beğendim ve size bir kaç sorum olacak,ben bazen halisülasyonlar görüyorum,kendimi sürekli yalnız hissediyorum,insanlarla konuşmakda güçlük çekiyorum,insan içine çıkmaktan korkuyorum,psikoloğa gittim fakat saçma sapan ilaçlar verip gönderiyo dinlemiyor bile sizce bu hangi hastalığın belirtileridir?
Karanlıktaraf . 18.10.2014
CEVAP YAZ
ben olmadık şekilde kendimi odaya kapatıyorum 3 gündür uyumadım şuan uykumda yok aşırı yemek yiyorum doymuyorum bu aralar umursamaz dvranıyorum her şeye ne olcaksa olsun diye bakıyorum ailem işe yaramadığımı söliyerek üstüme geliyorlar kısacası ani duygu değişimleri yaşıyorum uyumuyorum ve çok yiyorum
Su . 21.07.2015
CEVAP YAZ
Merba benim aklimda srekli aids suphesi var aklimdan hic cikmiyo doktra gttim negatf dedi ama genede gtmiyo intetnet ten okuyorum lekeler felan diyor bogaz agrisi bende var olmasa bile piakoljikmenmi cikiyor lutfen yardimci olun 35 gundur bunu dusunmekten kafayi yedim sizce napmaliyim
Sezer . 25.03.2014
CEVAP YAZ
kendimi bir filme kaptırdım ve sanki o filmin içindeyim, onların çektiği acıları çekiyorum aynı aşkı aynı öfkeyi hissediyorum bazen rüyalarıma bile giriyor.içimdeki bu his beni boşluğa sürüklüyor ve ben sanki kendi hayatımı yaşamıyorum ben artık bu filmin konusunu yaşıyorum.
İsimsiz . 11.12.2014
CEVAP YAZ
ilk önce anksiyeti bozukluğu yaşadım . tedavi gördüm. sonra depresyon çıktı ortaya. tedavi oldum oda bitti. şükür. şimdi ise hiper troid ile ugraşıyorum tedavi oldum geçicek mecbur. hiç birşey beni yikamıyacak. asla pes etmeyin. herşeyin tedavisi var. çok zor günlerdi
Bayaram Fındık Gs . 11.08.2015
CEVAP YAZ
Çok mutlu olduğum anlarda bile biranda kendimi çok mutsuz hissediyorum. Çok mutlu bi ilişkim var ama sürekli farklı insanlara aşık olduğumu hayal ediyorum. Ama bu bütün ilişkilerimde yaşadığım bir durum. Ve aklıma gelenler yüzünden çıkmazda hissediyorum.
Ayşe . 16.02.2015
CEVAP YAZ
Belirtiler, her objektif gözlemcinin farkedebileceği işaretlerdir, örneğin aşırı sinirlilik yada hızlı nefes alıp verme gibi. Semptomlar, mutsuzluk yada ümitsizlik gibi hasta tarafından algılanan yada hissedilen duygulardır.
Mansur Keskin . 05.12.2015
CEVAP YAZ
ya oha yuh yani hastalığı dua ile geçirmeye çalışıyosunuz bu olayın saçmalıgına uyananı da imansız diye aşagılıyosunuz allah akıl vermiş arastırın adam gibi tedavisini olun tabiki allah inancının olması güzel bişey ama cahillik..????
Nevar . 24.11.2013
CEVAP YAZ
BENİM ANNEM OLMAMIŞ ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖRÜYOR BENİ KAÇIRCAKLAR KÖTÜ ŞEYLER YAPICAK DİYOR HERKEZİ KÖTÜ GÖZLE BAKIYOR HERKEZLE KAVGA EDİYOR HERKEZDEN UZAKLAŞTI HASTA OLDUGUNA İNANMIYOR İLAÇLARINI İÇMİYOR BE NE YAPMAM GELEREKİYOR
Olcay Özacar . 30.05.2014
CEVAP YAZ
Merhaba eşim bir kaza geçirdi sonra cezaevine girdi yaklaşık 15 gün oldu fakat ahlaksızca ağlamak olan olayları sanki biri fısıldıyor gibi o olayları tekrar tekrar beynimde çözümleyemiyordusunce ve ağlama geliyor ne yapmam gerek
Fatma . 25.05.2018
CEVAP YAZ
Uzun zaman dur anlımda ağrı beni deli ediyor daha önce ameliyattan dolayı depresyon oldu bundan kurtulamıyorum her gün hayatımı zehir acıyor ve intihar etmek istiyorum lütfen yardım edin cevap bekliyorum
Mustafa . 26.04.2019 07:50:40
CEVAP YAZ
Ne acayip yorumlar var arkadaş. Milletin içini karartmayın. Kendinizi de kasmayın bu kadar. Hayat dediğin ne zamana ne olacağı belli olmayan kontrolsuz bir seruven. Bırak aksın gitsin yahu...
Şaka Mısınız . 03.04.2018
CEVAP YAZ
Ben birine asik oldum ama evli surekli baktim ve oda bana bakti sonra ben faceden mesaj gonderdim karisiyla birlikte bakti karisida beni tehtitt etti sonra yine bana umit verip tekrar bakiyor
Alev . 10.05.2016
CEVAP YAZ
Benim bi Üvey babam var onu hiv istemiyorum bi de bi uvey erkek kardes annem bana aşalıyıcı kelimeler kullaniyor beni sevmiyor uvey i ve oglunu seviyor Hergun agliyorum cok kotuyum
Deniz . 01.08.2014
CEVAP YAZ
Hey yerim ağrıyor geçen sene karın ağrımla başladı herşey tüm herşeyi yaptırdım ama bişey çıkmadı sonra göğsüm sırtım bağrımaya başım dönmeye başladı acaba bu çok kafama taktığımdan mı
Anıl . 02.02.2015
CEVAP YAZ
merhaba ben kenid kendime konusuyorum ve sanki icimde benden baka biri daha varmis kendimi bildim bileli konusuyorum onlarla ve hep bana yol gosteriyolar sizce bi hastaligim varmidir?
Nur . 19.05.2016
CEVAP YAZ
slmlar ben bazen bir iş tutarken ve ya oturuken düşünmek istemesemde kafam cok karışıyor ozaman kendimden nefret ediyorum kendimi öldüresim geliyor RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN
Metin . 28.03.2015
CEVAP YAZ
Ben çok mutsuzum devamlı ölcekmişim gibi hissediyorum ölümdende çok korkuyorum nefesim kesiliyo sanki geceleri uykuda ölürüm diye korkuyorum yardım edin nasıl iylesicem,.
Betül . 22.12.2014
CEVAP YAZ
ya yeter diyorum bazen içimden içime bi sıkıntı giriyo , Kalbim sıkışıyormuş gibi kalbim dayanamazmış gibi hissediyorum , hiç bir şeyden zevk alamıyorum nedir bu ?
Nedenben . 01.12.2013
CEVAP YAZ
sitede hastalıkların bi çoğu yoktu.şimdi oldukça fazla ve ayrıntılı çok güzel olmuş.bçyle açıklayıcı bir site yoktu sizin sayenizde oldu.tskkrlr psikolojik.gen.tr
Onur . 17.10.2014
CEVAP YAZ
kendimi çok güçsüz,yeteneksiz ve geri zekalı olduğumu düşünüyorum yaptığım her şey tersine gidiyor bütün planlarım olumsuz yönde sonuçlanıyor ben ne yapacağım
Bedrettin Ömer . 04.11.2014
CEVAP YAZ
İntihar etmeyi düşünüyorum ama kurtulmaktan korkuyorum çok fazla yaşadığım büyük sorunlarım yok ama çok güçsüz hissediyorum dayanabileceğimi sanmıyorum
Biri . 20.08.2017
CEVAP YAZ
normalde çok iyi uyumluyken bir anda tepkilerim terse dönüyor karşımdakilere karşı...duygularım ya zirve de ya da dipte ...ne yapmalıyım...
Nurcan . 18.05.2014
CEVAP YAZ
Ben kendi kendime konuşuyorum her zamn 2 kişi cilde kavga ediyor ve ben ailede her zamn küçük v e hor görülüyor çok yoruldum çok
Ees . 09.11.2015
CEVAP YAZ
aynı hareketlerde kendini haklı görme karşıdakini ise kabullenememe nasıl bir hastalık tedavisi bilen varmı yoksa eşimi boşayacağım
Ada . 29.07.2015
CEVAP YAZ
Arkadasim bazi seyler gordugunu soyluyor annesin mafasinda at gibi cesitli seylergordugunu soyluyor yardiminizi istiyorum
Baran . 01.03.2014
CEVAP YAZ
Evliyim aldatıldım ,eşim beni istemiyor.Üniversite sınavı na hzlnyrmkararsızm birtürlü derse odaklanamıyorum.
Nazimea . 13.04.2018
CEVAP YAZ
Birisiyle konuşurken mantıklı cp veremiyorum kişi benimle konuşu an bana masal gibi geliyor ve anlamıyorum
Yavuz . 01.11.2021 01:45:51
CEVAP YAZ
derdimi karşımdaki kişiye anlatamıyopum heycanlanıyorum ağlamaya başlıyorumsakin olamıyorum
Serkan . 08.02.2015
CEVAP YAZ
merhabalar ben de aşırı korku panik heyecan var psikolojik hastalık olabilirmi .
Ahmet . 26.05.2015
CEVAP YAZ
Sadece sibirlendim ve kulaklığımı ısırdm parçaladım birde tabletimi parçaladım
Ahmet . 15.03.2014
CEVAP YAZ
Cok yardima ihtiyacim var ama hepsinin ustesinden gelicemA ALLAHA ŞÜKÜR
Samet . 27.08.2014
CEVAP YAZ
kendisi yemeyip sürekli başkalarına yemek yedirme ne gibi bir rahatsızlıktır
Can Kurnaz . 08.10.2014
CEVAP YAZ
bende kendi kendime konuşuyorum karşımda biri varmı diye
Nisa . 07.10.2016
CEVAP YAZ
ve ya paranoid sizofren ? hepsi bana oluyor anlayamiyorum:(
Can . 18.05.2016
CEVAP YAZ
BENİM AKLIMA KÖTÜŞEYLERGELİYO VE BAŞIMDÖNÜYO BAZEN
Engin Turgut . 26.05.2014
CEVAP YAZ
Orhan aykanat hastalarına kötü davranıyor
Töre Keskinsoy . 27.11.2017
CEVAP YAZ
Her gün başım ağrıyor çırdırmam geliyor
Mustafa . 16.03.2018
CEVAP YAZ
Çok faydalı bir yazı. Elinize sağlık.
Atanur Yıldız . 28.05.2016
CEVAP YAZ
Harika bir site...Emeğinize sağlık...
Furkan . 23.02.2016
CEVAP YAZ
Panik Atak Türleri
Panik Atak Türleri
1. Beklenmedik Ataklar: Nedensiz, birden ortaya çıkan nöbetler. Panik bozuklukta bu tür ataklar vardır.2. Duruma bağlı olanlar: Korkulan bir kedi, köpek veya başka bir nesneyle ya da bir durum karşısında ortaya çıkar.3. Durumsal yatkınlık gösterilen ...
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya psikolojik bir rahatsızlık ile toplum içinde aşırı evhamlı kişiler içinde kullanılan, anlamı eski Yunancada delirmek olan hastalık ve nitelemedir. Paranoya rahatsızlığı temelinde aşırı evham, endişe ve kuruntular barındırır. Halk arasında is...
Şizofreni Tanısı
Şizofreni Tanısı
• Şizofrenide görülen belirtiler başka psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir.• Hiçbir belirti tek başına tanı koydurucu değildir. Tanı psikiyatri uzmanı tarafından hastanın ruhsal muayenesi, hasta yakınları ile görüşme ve çoğu zaman hastanın klini...
Majör Depresyon
Majör Depresyon
Majör depresyon, özellikle gençlerde çok sık karşılaşılan psikolojik bir durumdur. Ortaya çıkması durumunda çok ciddi sonuçlara neden olabilecek bir rahatsızlık olan majör depresyon, çokça görülen bir durumdur. Majör depresyon, erkenden müdahale edil...
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres anında fazla enerji tüketildiğinden birey kendini güçsüz, yorgun ve endişe içinde hisseder. Daha sonraları kişi uyku problemi çekmeye başlar. Sinirli ve çabuk heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı yaşar ve dikkatini toplayamaz. Daha önce ...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Şizofreni
Şizofreni
Şizofreni, beyinde bulunan maddelerin iletiminde yaşanan bozukluk ve bu bozukluk nedeni ile bazı farklılıkların oluşması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalıkta aktif ve pasif olmak üzere dönemler yaşanır. Şizofreni hastalığı tedavisi mümkün bir...
Panik Atak
Panik Atak
Panik atak genel olarak bazı psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülen, bunun yanı sıra yine bazı fiziksel rahatsızlıklarla birlikte de görülebilen bir tür endişe nöbetidir. Günümüzde yoğun olarak yaşanabilen panik atak aslında genel anlamda günlük ...
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik bozukluk, tekrarlayan ve beklenmedik panik atakları ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Panik atakları, aniden ortaya çıkan şiddetli bir kaygı ve korku hissi ile belirgindir. Panik bozukluğu olan kişiler, bu atakların bir daha ya...
Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluk, manik depresyon ve duygu durum bozukluğu olarak da bilinen, kişinin depresyon dönemlerinde aşırı, abartılı, uçlarda düşüncelere kapılması ve bu yönde tavırlar sergilemesi durumudur. 20'li yaşlarda rastlanma olasılığı daha yüksektir....
Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, genelde ergenlik dönemine giren çocuklarda başlar. Özellikle ailevi sorunlar genç yaştaki çocukların madde bağımlılığına başlamalarının birinci nedenidir. Ergenlik dönemi çocuğun ekonomik bağımsızlığını kazandığı yaşlara kadar süre...
Panik Atak Tedavisi
Panik Atak Tedavisi
Panik atak ya da panik bozukluk, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde, etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki çeşit panik atak tedavisi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler ilaç tedavisi ve bilişsel-davranışçı tedavi yöntemidir.İ...

 

Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Ani Sinirlenme
Şizofreni
Panik Atak
Panik Bozukluk Nedenleri
Bipolar Bozukluk
Madde Bağımlılığı
Panik Atak Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Obsesif
Sinir Ucu İltihabı
Mazoşist
Cinsel İsteksizlik
Bipolar
Aşırı Sinirlilik
Ket Vurma
Anksiyete Bozukluğu Nedir
Kendine Zarar Verme
Aşırı Heyecan
Delilik
Kendi Kendine Konuşma
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
Duygular
Sinir Sıkışması Belirtileri
Sinir Krizi
Halüsinasyon
Popüler İçerik
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni tedavisi yapılsa da, birçok hastanın tamamen düzelemediği görülür. Şizofreni hastaların hayat şartlarını zorlaştıran, iletişimi zora sokan b...
Obsesif
Obsesif
Obsesif, günlük yaşamda ortaya çıkan endişe, evham ve takıntılarla ortaya çıkan, bunları çözümlemeden rahat edemeyen obsesif kompulsif bozukluğu bulun...
Sinir Ucu İltihabı
Sinir Ucu İltihabı
Sinir ucu iltihabı, sinir hücrelerindeki hasarı anlatan bir terimdir. Tıpta nöropati olarak adlandırılan durum, ellerden daha fazla ayakları ve bacakl...
Mazoşist
Mazoşist
Mazoşist; Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir Ro­mancı olan Leopold von Sacher Masoch'un bir Ro­man' ın da anlattığı cinsel uygulamalara da...
Cinsel İsteksizlik
Cinsel İsteksizlik
Cinsel isteksizlik, cinsel istek ve arzuların azalması, yeteri kadar cinsel uyarının olmasına rağmen, cinsel ilişkide bulunma ve fantezi isteğinin b...
Bipolar
Bipolar
Bipolar, Plansız düşünceler içeren ve irsi bir kişilik bozukluğudur. Kişi duygu değişimleri, klinik ya da majör depresyon yaşayabilir. Ruhen yaşanan...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların beli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Forumdaki Psikolog Arkadaşlar Yardım Edebilir Mi? Uzun Süredir Boğuştuğum Sorunun Çözümü Nedir?
Deli Diyebilirsiniz Ama..
Takintiliyim Aşığım
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Forumdaki Psikolog Arkadaşlar Yardım Edebilir Mi? Uzun Süredir Boğuştuğum Sorunun Çözümü Nedir?
Deli Diyebilirsiniz Ama..
Takintiliyim Aşığım
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024